Facebook

Rafako wzięło udział w konferencji w Indiach

W dniach 21-22 września w New Delhi odbyła się konferencja pod nazwą SOxNOx Conference – Expo – Awards. W wydarzeniu udział wzięła firma Rafako, która na rynku indyjskim działa od ponad 40 lat.

Impreza gromadzi specjalistów z branży energetycznej oraz sektora przemysłu cementowego z Indii, a także przedstawicieli firm o charakterze globalnym. Rafako podczas wydarzenia zaprezentowało swoje technologie i gotowość do dalszej współpracy na tamtejszym rynku.

Przemysł elektrociepłowniczy oparty na węglu jest dużym źródłem zanieczyszczeń przemysłowych w Indiach. W grudniu 2015 roku, w trakcie paryskiej konferencji klimatycznej, Indie zobowiązały się do podpisania umowy o redukcji emisji tlenków siarki i azotu. Wówczas wydano nowe normy, które niemal pokrywają się z tymi obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Technologie i produkty oferowane przez Rafako (odsiarczanie, odazotowanie, odpopielanie spalin) wpisują się w obecne zapotrzebowanie indyjskiego sektora energetycznego.

Zainteresowanie naszymi produktami podyktowane jest m.in. istotną zmianą przepisów ochrony środowiska w Indiach, w zakresie obniżenia emisji siarki i azotu oraz emisji pyłów, które weszły w życie 1 stycznia tego roku. Obecnie w Indiach obserwujemy istny „boom” na dostawę instalacji odsiarczania i odazotowana spalin – zarówno dla jednostek, które jeszcze pracują, jak i dla nowych. Jako, że bierzemy udział w przetargach na dostawę instalacji odsiarczania spalin w Indiach, uważam, że nasz udział w konferencji jest niezwykle potrzebny – oznajmia Marian Molenda, dyrektor rozwoju biznesu Rafako.

Raciborski producent dotychczas zaprojektował, wyprodukował i dostarczył 14 kotłów opalanych węglem, olejem lub gazem dla Indii.

– Oferta Rafako względem rynku indyjskiego jest spora. W związku z tym udział w tego typu konferencjach to bardzo ważny aspekt działalności firmy. To istotne, abyśmy stale umacniali swoją pozycję w tamtejszym sektorze energetycznym – dodaje Marian Molenda.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas