Facebook

Rafako tworzy wyspę poligeneracyjną

Polygen – to nazwa projektu, realizowanego przez Rafako, w ramach którego powstanie wyspa poligeneracyjna, czyli wieloproduktowa instalacja energetyczna do zastosowań w małych i średnich miejscowościach.

Głównym celem projektu jest stworzenie instalacji, która ma sprostać dwóm podstawowym wyzwaniom, przed którymi stoją obecnie małe i średnie jednostki wytwórcze: dzięki zastosowaniu procesu zgazowania pozyskiwana będzie niskoemisyjna energia elektryczna i ciepło z odpadów, lokalnie dostępnej biomasy i innych paliw stałych, ale przede wszystkim poprzez proces metanizacji możliwa będzie produkcja syntetycznego gazu ziemnego, co pozwoli na efektywne użytkowanie instalacji również w okresie letnim.

Koncepcja przedsięwzięcia powstała w wyniku współpracy Rafako z gliwicką spółką Exergon specjalizującą się w innowacjach energetycznych. Do konsorcjum dołączyły następnie firmy i instytucje zainteresowane tworzeniem i testowaniem nowej technologii: Tauron Wytwarzanie, Eqtec (Hiszpania), CEA i Atmostat (Francja) oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza. W ciągu najbliższego pół roku, konsorcjum przeprowadzi studium wykonalności, które potwierdzi techniczną możliwość oraz zasadność ekonomiczną dla przyszłej komercjalizacji projektu na skalę światową.

Rafako od dawna poszukiwało efektywnego rozwiązania dla lokalnych sposobów utylizacji powstających tam odpadów zawierających węgiel organiczny. W tym projekcie uda się nam dopełnić ten zamiar generowaniem energii w postaci ciepła, elektryczności, czy tez energii chemicznej, a wszystko w zależności od tego, co w danej chwili będzie się bardziej opłacało operatorowi instalacji – oznajmia Witold Rożnowski, dyrektor Centrum Badań i Rozwoju w Rafako, które jest liderem tego konsorcjum.

Intencją partnerów projektu Polygen jest komercjalizacja wysp poligeneracyjnych bezpośrednio po jego zakończeniu. Ważną rolę w tym procesie odegra prezentacja całego łańcucha technologicznego w postaci układu pilotażowego Polygen wybudowanego w należącej do Taurona Elektrowni Łaziska.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas