Facebook

Politechnika Gdańska uruchamia nową specjalizację

Na Politechnice Gdańskiej uruchomiona zostanie nowa specjalizacja. W ramach kierunku Oceanotechnika, na studiach magisterskich będzie można wybrać specjalność „Projektowanie i budowa morskich systemów energetycznych”. Jest to pierwszy taki kierunek w Polsce.

Specjalizacja została uruchomiona w Instytucie Oceanotechniki i Okrętownictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.
– To pierwszy taki kierunek w Polsce, który będzie przygotowywał absolwentów do prac projektowych w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. Wpisuje się on doskonale w aktualne trendy energetyczne i mamy nadzieję, że zainteresuje naszych studentów – zaznacza prof. Wojciech Litwin, dyrektor Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa.

Specjalność będzie prowadzona przy współpracy pracowników naukowych i specjalistów z energetyki wiatrowej z Politechniki Gdańskiej, Duńskiego Uniwersytetu Technicznego (Danish Technical University – DTU), Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (IMP-PAN), a także PGE Baltica, na podstawie porozumienia podpisanego w maju 2021. Porozumienie to dotyczy współpracy zarówno w zakresie badań naukowych jak i kształcenia w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. PGE Baltica pełni rolę nie tylko partnera przemysłowego, lecz także jest patronem specjalności. W ramach tej współpracy planowane są m. in. stypendia dla najlepszych studentów (w wysokości 2500 zł miesięcznie), staże przemysłowe w PGE Baltica, wizyty studyjne i wyjazdy na farmy wiatrowe PGE. Wybrane wykłady będą prowadzone przez profesorów wizytujących z DTU, profesorów IMP-PAN oraz doświadczonych praktyków z PGE Baltica. Prace dyplomowe i projekty zespołowe będą prowadzone we współpracy z partnerami przemysłowymi.

Absolwent specjalności wzbogaci swoją wiedzę ogólnotechniczną oraz zdobędzie umiejętności niezbędne w projektowaniu, budowie oraz eksploatacji morskich i przybrzeżnych obiektów energetycznych. Plan studiów obejmuje zagadnienia dotyczące m. in. analizy zasobów wiatru, inżynierii materiałowej, aerodynamiki i aeroelastyczności turbin wiatrowych, wytrzymałości konstrukcji, technik pomiarowych w energetyce morskiej, zaawansowanych metod numerycznych, projektowania farmy wiatrowej oraz podstawowych aspektów integracji farm wiatrowych z systemem energetycznym.
Rekrutacja na studia II stopnia na Politechnice Gdańskiej trwa do 17 lutego br.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas