Facebook

Eurowind Energy z farmami wiatrowymi o mocy 214 MW

Firma Eurowind Energy uruchomiła farmę wiatrową o mocy 8 MW, położoną w Gminie Chodzież. To jedna z 13 farm wiatrowych z wygranych aukcji ogłaszanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 2019 i 2020 roku. Na całe portfolio projektów aukcyjnych składa się 113 turbin, o łącznej mocy 214 MW, zlokalizowanych w woj. wielkopolskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim oraz lubelskim. Wszystkie projekty Eurowind Energy zrealizowała we współpracy z firmą Windbud.

Firma Eurowind Energy w 2019 i 2020 r. wygrała 13 aukcji URE, a następnie przystąpiła do realizacji projektów w czterech polskich województwach. Obecnie pozwolenie na użytkowanie uzyskało już pięć farm (54 turbiny), trwa także pozyskiwanie koncesji na sprzedaż energii. Pozostałe budowy zakończą się w 2023 r.
– Ostatnie trzy lata dla Eurowind Energy były bardzo pracowite. Równolegle prowadziliśmy prace w 13 lokalizacjach, budując farmy wiatrowe o łącznej mocy 214 MW. Do końca przyszłego roku planujemy zakończyć budowy i oddać do użytkowania całe portfolio projektów, które wygrały aukcje w 2019 i 2020 roku. Mamy wyjątkowe szczęście pracować przy tych realizacjach z firmą Windbud, której wsparcie i zaangażowanie pozwoliło nam dojść do miejsca, w którym obecnie jesteśmy. To nasz wspólny sukces – mówi Małgorzata Szambelańczyk, prezes zarządu Eurowind Energy.
Po stronie Windbud było zdobycie pozwoleń na budowę dla większości projektów oraz prace nad zabezpieczeniem gruntów niezbędne do transportu turbin.

Spółka Eurowind Energy oprócz dużego portfela inwestycji w fazie budowlanej posiada projekty w planach zagospodarowaniu przestrzennego o łącznej mocy ponad 1 GW. Plany na kolejne lata zakładają budowę dwóch instalacji fotowoltaicznych oraz realizację, wspólnie z Lasami Państwowymi, pilotażowego projektu opartego na wykorzystaniu technologii wiatrowej na terenach leśnych.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas