Facebook

PGE Dystrybucja inwestuje w zachodni ring Łodzi

Blisko 20 mln zł PGE Dystrybucja zainwestowała w budowę I etapu Łódzkiego Ringu Energetycznego. Inwestycja znacznie zwiększy możliwości przyłączeniowe w aglomeracji łódzkiej.

Stacja 110/15 kV Srebrna stanowi element tzw. zachodniego ringu Łodzi – sieci energetycznej bardzo ważnej dla aglomeracji łódzkiej. Zlokalizowana w Konstantynowie Łódzkim przy nowej obwodnicy Łodzi (drogi S14), jest odpowiedzią na potrzeby intensywnie rozwijającego się w tym regionie budownictwa oraz projektowanej w pobliżu farmy fotowoltaicznej.
Powstanie drogi S14 spowoduje niewątpliwie, że wzrośnie atrakcyjność przemysłowa i usługowa tego terenu, a tym samym nastąpi dynamiczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Stacja Srebrna zwiększy możliwości przyłączeniowe, konieczne również dla potrzeb już rozwijającego się na tym obszarze budownictwa mieszkaniowego oraz projektowanej farmy fotowoltaicznej – podkreśla Andrzej Piętka, dyrektor generalny łódzkiego oddziału PGE Dystrybucja.

Inwestycja pod nazwą „Domknięcie Łódzkiego Ringu Energetycznego 110 kV” obejmuje trzy linie kablowe 110 kV wraz ze światłowodami, tworząc ciągi napowietrzno-kablowe relacji: Lublinek – Srebrna, Konstilana –Aleksandrów i Srebrna – Koziny. Wybudowany zostanie również nowy rozdzielczy punkt zasilania (RPZ) 110/15 kV Srebrna, a RPZ Aleksandrów ulegnie znaczącej rozbudowie.

I etap budowy
Obecnie zakończono I etap budowy, obejmujący dwutorową linię kablową długości 3 km oraz zasilającą ją stację 110/15 kV Srebrna. Zarówno linia, jak i stacja wybudowane zostały z wykorzystaniem najnowszych technologii: linia kablowa z użyciem przewodów przystosowanych do systemu monitoringu pracy, a stacja Srebrna z wykorzystaniem modułów wyłącznikowych, zasadniczo zmniejszając zajmowaną przez nią powierzchnię. W trakcie projektowania są jeszcze zasilane przez RPZ linie kablowe 15 kV.


Stacja została zaprojektowana tak, aby mogła być rozbudowana w miarę przewidywanego wzrostu zapotrzebowania na moc przyłączeniową. Jest również ważnym elementem systemu elektroenergetycznego w przypadku awarii bądź zakłóceń w dostawach energii elektrycznej.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas