Facebook

Zakończono budowę linii kablowej 15 kV na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego

W piątek 20 sierpnia zakończono budowę linii kablowej na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Funduszy Europejskich. Kable wyprodukowano w Zakładzie Bydgoszcz Grupy TFKable.

Przedmiotem inwestycji była budowa linii kablowych: średniego napięcia (SN) 15 kV, linii światłowodowej układanej równolegle z linią średniego napięcia na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego oraz kontenerowych stacji transformatorowych na jego brzegach wraz z wykonaniem adaptacji bądź przebudowy istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej stacji transformatorowej Frydman oraz Dębno w istniejących obiektach pompowni oraz modernizację rozdzielni RPW 15 w elektrowni Niedzica. Linia kablowa SN będzie służyć do zasilenia stacji, natomiast światłowód posłuży do skomunikowania (wizualizacja i zdalne sterowanie) stacji z centralą ZEW Niedzica.

Nowa linia o długości 12,5 km wraz z linią światłowodową posłuży do zasilenia i automatyzacji inteligentnej sieci, dzięki której ZEW Niedzica uzyska możliwość podłączenia nowych źródeł energii odnawialnej. Inwestycja, wykorzystująca jednocześnie potencjał hydroenergetyczny Pompowni Frydman i Pompowni Dębno, pozwoli na rozszerzenie zasięgu użytkowników energii poprzez przyłączenie nowych odbiorców, w tym tzw. prosumentów, czyli użytkowników, którzy są jednocześnie producentami i konsumentami energii elektrycznej.

Ułożenie kabla na dnie zbiornika, w połączeniu z ułożonym światłowodem stworzy inteligentną sieć zmniejszającą straty powstające w procesie dystrybucji. Dzięki połączeniu nowej instalacji z istniejącą uzyskano możliwość takiego przełączania zasilania, aby zapewnić pewność dostaw energii elektrycznej nawet podczas awarii. Zwiększy się także bezpieczeństwo zasilania Pompowni Frydman i Pompowni Dębno – tj. obiektów hydrotechnicznych odpowiedzialnych za przepompowywanie wody z terenów położonych w depresji względem Zbiornika Czorsztyńskiego. Pompownie te zapewniają bezpieczeństwo powodziowe dla okolicznych miejscowości.

Kable z TFKable
Dwunastokilometrowa linia kablowa została wykonana z jednożyłowych kabli elektroenergetycznych typu XRUHKXSAox wyprodukowanych w Zakładzie Bydgoszcz Grupy TFKable. Kable na dnie Zbiornika Czorsztyńskiego układane były w trwale połączonych wiązkach trzech kabli jednożyłowych i jednym kablem światłowodowym. Ośrodek kabli przed potencjalnymi uszkodzeniami mechanicznymi chroni pancerz wykonany z drutów aluminiowych.

Wsparcie z Funduszy Europejskich
Beneficjentem projektu jest Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. Wartość inwestycji to przeszło 9,5 mln zł, z czego ponad 6,4 mln zł pochodzi z Funduszy Europejskich. Linia energetyczna oraz światłowodowa została wykonana w relacji: Elektrownia Wodna Niedzica – stacja transformatorowa „Zamajerz” – stacja transformatorowa „Stylchyn” – stacja transformatorowa „Frydman Podprzylasek” – stacja transformatorowa „Pompownia Frydman” – stacja transformatorowa „Pompownia Dębno”.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas