Facebook

Atrem ze spadkiem obrotów i mniejszą stratą

Atrem w pierwszym kwartale bieżącego roku osiągnął 18,7 mln zł przychodów, czyli o 33% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jak podkreśla spółka, częściowo (w drugiej połowie kwartału) spadek obrotów spowodowany był koronawirusem, a częściowo faktem, iż kontrakty z segmentu elektroenergetyka, po uzyskaniu stosownych zgód wkraczają w fazę realizacji.

– Pomimo znacznie mniejszych przychodów, spółka poniosła mniejszą stratę na działalności operacyjnej, która wyniosła -0,9 mln zł wobec – 1,8 mln zł w analogicznym okresie w 2019 roku. Spadek związany jest z poprawą rentowności kontraktów oraz spadkiem kosztów ogólnego zarządu – napisano w komentarzu do wyników.

Mniejsza była także strata netto. W okresie styczeń-marzec 2020 Atrem był 1,6 mln zł pod kreską, podczas gdy rok wcześniej wynik był na poziomie -2,2 mln zł.

Atrem działa w branży inżynieryjnej i wykonuje prace związane z automatyką przemysłową, elektroenergetyką oraz budową systemów lotniskowych i logistycznych. Spółka realizuje zlecenia zarówno jako generalny wykonawca inwestycji, jak również podwykonawca największych grup budowlanych w Polsce.

Od ubiegłego roku Atrem jest częścią Grupy Immobile, która w maju przejęła 66% akcji wielkopolskiego przedsiębiorstwa.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas