Facebook

Tauron żąda od Atremu 8,1 mln zł tytułem kary umownej

Atrem otrzymał od Tauron Dystrybucja roszczenie o zapłatę przez spółkę kary umownej w wysokości 8,13 mln zł. Kara dotyczy umowy o roboty budowlane – Budowa „pod klucz” nowej stacji 110/20/6kV Kalinówka wraz z dowiązaniami liniowymi 110kV i 20kV, zawartej 8 czerwca 2015 roku o łącznej wartości 16,88 mln zł netto.

– Spółka nie zgadzając się z roszczeniem zamawiającego odesłała powyższą notę księgową bez księgowania. Spółka bowiem stoi na stanowisku, że naliczenie przez zamawiającego kary umownej jest bezzasadne, o czym poinformowała zamawiającego przedkładając uzasadnienia swojego stanowiska. Ponadto zdaniem spółki, roszczenie zamawiającego zostało zgłoszone wskutek zgłoszenia roszczenia spółki wobec zamawiającego z tytułu niezapłaconego na rzecz spółki wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy w wysokości 883,14 tys. zł brutto. Wobec braku zapłaty zaległej płatności ze strony zamawiającego, spółka zamierza skierować wobec zamawiającego pozew o zapłatę wyżej wymienionego wynagrodzenia – napisał Atrem w komunikacie.

Na chwilę obecną w związku z powyższym roszczeniem Tauron Dystrybucja, Atrem nie zamierza zawiązywać rezerwy. Niemniej spółka dokona odpisu dotyczącego swojej należności wobec zamawiającego w wysokości połowy roszczenia (441,57 tys. zł) – zgodnie z polityką rachunkowości.

Atrem działa w branży inżynieryjnej i wykonuje prace związane z automatyką przemysłową, elektroenergetyką oraz budową systemów lotniskowych i logistycznych. Spółka realizuje zlecenia zarówno jako generalny wykonawca inwestycji, jak również podwykonawca największych grup budowlanych w Polsce.

Od ubiegłego roku Atrem jest częścią Grupy Immobile, która w maju przejęła 66% akcji wielkopolskiego przedsiębiorstwa.

W 2019 roku Atrem wypracował 123,3 mln zł przychodów wobec 132,8 mln zł rok wcześniej. Spółka miała 7,95 mln zł straty netto, podczas gdy w roku 2018 była 4,48 mln zł pod kreską. W pierwszym kwartale tego roku przychody Atremu wyniosły 18,7 mln zł a strata netto 1,64 mln zł. W analogicznym czasie 2019 roku było to odpowiednio 28 mln zł i -2,21 mln zł.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas