Facebook

Apator ma umowę z Tauron Dystrybucja na dostawę liczników

Apator zawarł z Tauron Dystrybucja umowę o wartości 18 mln zł netto na dostawy statycznych komunalnych liczników 3-fazowych Norax 3 w zakresie zadania nr 3 w ramach wygranego przetargu.

Wartość umowy wynosi 18 mln zł netto i może zostać zwiększona w przypadku skorzystania przez Tauron Dystrybucja z prawa opcji polegającego na podwyższeniu zamówienia o 30%. W związku z powyższym całkowita wartość umowy może wynieść 23,4 mln zł.
Jak napisano w komunikacie realizacja dostaw w zakresie zamówienia podstawowego nastąpi w terminie 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Jednocześnie zarząd informuje, że w zakresie zadania nr 4 odstąpił od podpisania umowy z uwagi na poziom cenowy.
W kwietniu br. Apator podał, że jego oferta o wartości 34,8 mln zł została wybrana przez Tauron Dystrybucja jako najkorzystniejsza w postępowaniu na dostawy statycznych bezpośrednich 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas