Facebook

Ponad 16 mln zł straty Columbus Energy w 2021 roku

Grupa Columbus Energy opublikowała raport roczny za 2021 r. Skonsolidowane przychody wyniosły ponad 706 mln zł i były wyższe o 8% w stosunku do roku ubiegłego. Jednocześnie firma poniosła w tym okresie stratę w wysokości 16,4 mln zł. Spowolnienie rynku prosumenckiego związane z przejściem na net-billing stawia przed przedsiębiorstwem spore wyzwania.

Zgodnie z opublikowanym sprawozdaniem finansowym, skonsolidowana EBITDA Grupy osiągnęła wartość -1,1 mln zł. W komunikacie podkreślono, iż w 2021 r. Columbus dokonał zasadniczej korekty, związanej z wyceną Programu Managerskiego, która wpłynęła negatywnie na prezentowany wynik EBITDA. Rzeczywisty wynik EBITDA, po wyeliminowaniu korekty (która jest pozycją jednorazową i niepieniężną), powinien osiągnąć wartość dodatnią, tj. 13,6 mln zł. Na zysk netto największy wpływ miały koszty finansowe, które Grupa zdecydowała się zredukować w najbliższych miesiącach.
Ujemny wynik netto spółka miała również w pierwszym kwartale 2022 roku – mimo rekordowych przychodów, które wyniosły 225,4 mln z. Strata netto za ten okres sięgnęła 13,8 mln zł.

Nie udało nam się zrealizować w pełni naszych ambicji i planów, dotyczących wyniku finansowego z podstawowej działalności. Niemniej, w ubiegłym roku wypracowaliśmy znaczącą wartość w biznesie farm fotowoltaicznych oraz mocno rozwinęliśmy naszą technologię do zarządzania energetyką rozproszoną i elektromobilnością, której premierę planujemy jeszcze w tym roku – twierdzi Dawid Zieliński, Prezes Columbus Energy S.A.

Na koniec pierwszego kwartału 2022 r. z usług Columbus skorzystało ponad 58 tys. prosumentów i użytkowników, a łączna moc zrealizowanych instalacji wśród klientów indywidualnych oraz biznesowych wyniosła 401 MW. W samym 2021 r. Grupa zamontowała 120 MW mocy w fotowoltaice.

Fotowoltaika przez 2021 r. i pierwszy kwartał 2022 r. była takim ciasnym pudełkiem, pełnym małych instalatorów i drogich komponentów. Od 1 kwietnia br. pudełko pękło przez zmianę ustawy, a Columbus, dzięki wieloletniej budowie marki, inwestycji w organizację i technologię, którą rozwijamy, wydostał się z tego pudełka. Zaczęło się nowe rozdanie, które w tym roku zweryfikuje, czy nasze założenia strategiczne są trafne – dodaje Dawid Zieliński.

W kwietniu, w pierwszym miesiącu obowiązywania net-billingu, Columbus miał 16,9 mln zł przychodów ze sprzedaży i zamontował instalacje o mocy 3,2 MW. W marcu przychody firmy wyniosły 99 mln zł, zamontowano 21,3 MW.

Więcej aktualności

Zarząd Apatora powołany na kolejną kadencję

Zarząd Apatora powołany na kolejną kadencję

Rada Nadzorcza Apator SA 29 czerwca 2022 roku ponownie powierz…

Przychody Grodna wzrosły w czerwcu o 10% rdr

Przychody Grodna wzrosły w czerwcu o 10% rdr

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, przychody Grupy Grodno w cze…

Apator wyprodukuje liczniki dla Tauron Dystrybucja

Apator wyprodukuje liczniki dla Tauron Dystrybucja

Konsorcjum spółek, w którego skład wchodzą Apator SA oraz Grif…

Grupa EL-SIGMA obchodzi 15-lecie działalności

Grupa EL-SIGMA obchodzi 15-lecie działalności

6 czerwca br. w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Pol…

Więcej aktualności

Zarząd Apatora powołany na kolejną kadencję

Zarząd Apatora powołany na kolejną kadencję

Rada Nadzorcza Apator SA 29 czerwca 2022 roku ponownie powierzyła stanowisko prezesa zarządu spółki Arkadiuszowi Chmielewskiemu. W ramach kolejnej 3-letniej kadencji do zarządu powołano także Tomasza Łątkę w funkcji członka zarządu. Apat…

Przychody Grodna wzrosły w czerwcu o 10% rdr

Przychody Grodna wzrosły w czerwcu o 10% rdr

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, przychody Grupy Grodno w czerwcu wyniosły 96,4 mln zł wobec 87,8 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem i były wyższe o 10% rdr. Narastająco po trzech miesiącach bieżącego roku obrotowego było to 265,8 …

Apator wyprodukuje liczniki dla Tauron Dystrybucja

Apator wyprodukuje liczniki dla Tauron Dystrybucja

Konsorcjum spółek, w którego skład wchodzą Apator SA oraz Griffin Group SA Energy (lider), podpisało umowę z Tauron Dystrybucja na dostawę nowoczesnych liczników zdalnego odczytu z modułem komunikacyjnym PLC w standardzie OSGP. Wartość ofer…

Grupa EL-SIGMA obchodzi 15-lecie działalności

Grupa EL-SIGMA obchodzi 15-lecie działalności

6 czerwca br. w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 15-lecia Grupy EL-SIGMA. W tegorocznym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm członkowskich, szero…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas