Facebook

Columbus Elite zawarł umowę inwestycyjną z Votum

Columbus Energy S.A poinformował, że spółka zależna Columbus Elite zawarła umowę inwestycyjną, w ramach której zamierza kupić docelowo pakiet akcji reprezentujący 55% udziału w kapitale zakładowym Votum Energy. Umowy o współpracy zawarte pomiędzy Columbus Energy i Votum Energy, przewidują, że produkty z oferty spółki będą dystrybuowane w sieci sprzedaży Votum Energy.

Współpraca będzie wsparciem dla rozwoju spółki na wielu płaszczyznach – od farm fotowoltaicznych, przez rozwiązania dla MŚP, swobodne przesyłanie energii, sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych, czy technologie przyszłości takie jak perowskity.

W ramach umowy inwestycyjnej spółka zależna Columbus – Columbus Elite zamierza nabyć pakiet akcji stanowiący 45% akcji Votum Energy. Sprzedaż akcji ma zostać przeprowadzona do 25 października 2021 r. Ponadto Columbus Elite nabył od akcjonariusza mniejszościowego niebędącego stroną umowy inwestycyjnej pakiet stanowiących 10% akcji Votum Energy, w związku z czym Columbus Elite docelowo nabędzie pakiet akcji reprezentujący 55% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu Votum Energy.

Spółki podpisały także umowę o współpracy w zakresie pośredniczenia w zawieraniu transakcji sprzedaży produktów z oferty Columbus. W zamian za świadczone usługi Votum Energy przysługuje wynagrodzenie prowizyjne zależne, którego wysokość będzie zależna od wartości zrealizowanych transakcji handlowych. W trakcie trwania umowy strony ustaliły, że Votum Energy nie będzie prowadziło działalności konkurencyjnej.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas