Facebook

Sonel obchodzi 25-lecie działalności

Sonel obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia działalności na rynku. Powstała w 1994 roku w Świdnicy spółka jest obecnie największym producentem urządzeń pomiarowych w Europie Środkowo-Wschodniej, a jej rozwiązania trafiają do ponad 50 krajów na całym świecie. Całkiem możliwe, że jubileuszowy 2019 rok Sonel zakończy przychodami, które przekroczą symboliczny poziom 100 mln zł.

W 1994 roku w Świdnicy swoją działalność rozpoczyna spółka Sonel. Powstaje ona na bazie założonego pięć lat wcześniej Zakładu Innowacyjno-Wdrożeniowego TIM we Wrocławiu. Początkowo firma zajmuje się handlem artykułami elektrotechnicznymi, jednak przedmiotem jej działalności jest także produkcja przyrządów pomiarowych oraz opraw oświetleniowych, a także usługi. Siedziba spółki, gdzie odbywa się produkcja mieści się w zabytkowych budynkach przy ulicy ul. Armii Krajowej 29. W tej lokalizacji Sonel będzie funkcjonował przez kolejne kilkanaście lat.
W 1995 roku spółka wypuszcza na rynek pierwsze polskiej konstrukcji mikroprocesorowe mierniki rezystancji izolacji oraz miernik parametrów wyłączników różnicowoprądowych, a już w roku 1996 rozpoczyna ekspansję zagraniczną – rusza ze sprzedażą eksportową. Kolejne lata ostatniej dekady XX wieku to okres dalszej rozbudowy parku maszynowego oraz rozwoju portfolio produktowego. W tym czasie Sonel wyposaża zakład w linię montażu powierzchniowego SMT, co przyczynia się do automatyzacji produkcji, a także wprowadza do oferty kolejne urządzenia, m.in. przyrządy do pomiarów impedancji pętli zwarcia (jedne z pierwszych tego typu urządzeń na świecie), a także pierwszy w Polsce mikroprocesorowy miernik uziemień i rezystywności gruntu.

Pierwsza siedziba firmy, w której Sonel funkcjonował kilkanaście latPierwsza siedziba firmy, w której Sonel funkcjonował kilkanaście lat

Obecna siedziba Sonela mieści się na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy EkonomicznejObecna siedziba Sonela mieści się na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Zaczynaliśmy w czasach, gdy istniało duże zapotrzebowanie na specjalistyczne urządzenia pomiarowe, natomiast na rynku dostęp do tego typu rozwiązań był bardzo ograniczony. Chcieliśmy wypełnić tę lukę. Patrząc z perspektywy 25 lat i tego gdzie teraz jesteśmy, wydaje się, że nam się to udało – podkreśla Krzysztof Wieczorkowski, prezes firmy Sonel.

Konstruktorzy firmy Sonel z pierwszymi wyprodukowanymi przez spółkę miernikamiKonstruktorzy firmy Sonel z pierwszymi wyprodukowanymi przez spółkę miernikami

Pierwsze mierniki wyprodukowane przez Sonel w 1995 roku

Ważny 2008 rok

Pierwsze lata XXI wieku to dla Sonela okres dalszego dynamicznego rozwoju. W tym czasie spółka wprowadza do swojej oferty pierwszy miernik wielofunkcyjny, a sprzedaż eksportowa jest realizowana już do ponad 20 krajów. Istotną datą w historii firmy jest rok 2008. Wtedy bowiem ma miejsce kilka ważnych wydarzeń. Jednym z nich jest przeprowadzka do nowej siedziby. 1 maja spółka rozpoczyna działalność w nowym obiekcie wybudowanym na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Produkcja odbywa się w warunkach spełniających najwyższe standardy europejskie, co jest możliwe m.in. dzięki wyposażeniu zakładu w najnowocześniejszą na świecie linię do montażu SMT. W kolejnym miesiącu Sonel debiutuje na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, pozyskując wcześniej z rynku blisko 27 mln zł. 2008 rok to także czas, w którym zatrudnienie w spółce przekracza poziom 200 pracowników – to 15% więcej niż w roku 2007 i aż trzykrotnie więcej niż 10 lat wcześniej.
Przeprowadzka do nowej siedziby, pozyskanie dużego kapitału z rynku, a następnie debiut na GPW, były jednymi z najważniejszych wydarzeń w historii Sonela. Dzięki nim udało nam się znacząco przyspieszyć rozwój, o czym świadczą liczby. Rok, w którym debiutowaliśmy na parkiecie, zakończyliśmy przychodami w wysokości 29 mln zł, w roku 2018 obrót wyniósł już blisko 92 mln zł, czyli był ponad trzykrotnie wyższy – dodaje prezes.

Proces produkcji w firmie Sonel charakteryzuje się wysokim stopniem automatyzacjiProces produkcji w firmie Sonel charakteryzuje się wysokim stopniem automatyzacji

Bieżąca dekada

W bieżącej dekadzie spółka nie zwalnia tempa. W 2010 roku rozszerza portfolio produktowe o nowy segment – kamery termowizyjne, a w kolejnych latach wprowadza do oferty szereg nowości, m.in. pierwsze polskie mierniki bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych (2011), analizator jakości zasilania PQM-711 (2016), wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej MPI-540 (2018), czy analizator jakości izolacji MIC-15k1 (2019). W drugim dziesięcioleciu XXI wieku Sonel rozbudowuje także swoje struktury, zarówno w kraju i zagranicą, tworząc grupę kapitałową. Powołuje spółki zależne Sonel Instruments India Private Limited oraz Foxytech.

Laboratorium Badawczo – Wzorcujące

Wraz z rozwojem firmy następował także systematyczny rozwój laboratorium, które od początku związane było z głównym obszarem aktywności spółki Sonel, jakim jest produkcja przyrządów pomiarowych dla energetyki.
Własne, nowocześnie wyposażone wraz z wykwalifikowanym personelem laboratorium, stanowi obecnie strategiczny element firmy, który pozwala wprowadzać na rynek nowatorskie, innowacyjne produkty charakteryzujące się wysoką jakością.
Laboratorium dysponuje najbardziej precyzyjnym wyposażeniem pomiarowym w spółce. Posiada możliwości wykonania potwierdzeń metrologicznych większości przyrządów stosowanych w przedsiębiorstwie, a także uczestniczy w procesie projektowania i wdrażaniach nowych wyrobów. Laboratorium pełni również ważną funkcję w procesie zapewnienia i monitorowania jakości produktów. To tu odbywają się niezależne wzorcowania oraz cykliczne badania wyrobów pobranych z partii produkcyjnych – wyjaśnia Dorota Kołakowska, specjalista metrolog w firmie Sonel.
Działające w spółce Sonel Laboratorium Badawczo – Wzorcujące posiada od 2017 roku akredytację Polskiego Centrum Akredytacji AP 173, która obejmuje wzorcowanie mierników i wzorców napięć, prądów i rezystancji, mierników rezystancji uziemień, jak również wzorcowanie pirometrów i kamer termowizyjnych oraz mierników impedancji pętli zwarcia.
Nasze laboratorium stanowi obecnie jedno z najlepiej wyposażonych, świadczących kompleksowe usługi wzorcowań dla branży energetycznej jednostek tego typu w kraju – dodaje Dorota Kołakowska.

Klatka Faradaya w Laboratorium Badawczo – Wzorcującym firmy SonelKlatka Faradaya w Laboratorium Badawczo – Wzorcującym firmy Sonel

Sonel dziś…

Po 25 latach Sonel należy do czołowych graczy w branży mierniczej. Jest największym producentem urządzeń pomiarowych w Europie Środkowo-Wschodniej i jednym z największych na świecie. Specjalizuje się jednak nie tylko w produkcji rozwiązań z zakresu miernictwa. Istotną część działalności stanowią usługi montażu kontraktowego THT i SMT, a także usługi wzorcowania przyrządów związanych z pomiarami wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, które wykonywane są we wspomnianym wcześniej akredytowanym Laboratorium Badawczo-Wzorcującym. Spółka organizuje także cykliczne szkolenia zakresu teorii wykonywania pomiarów, ich metodyki, obsługi oraz analizy przeprowadzanych badań z jednoczesnym wykonywaniem protokołów.
W 2018 roku Grupa Sonel wypracowała blisko 92 mln zł przychodów, a w pierwszym półroczu tego roku 51,5 mln zł (o 28,5% więcej rdr.). Biorąc pod uwagę wysoką dynamikę sprzedaży po sześciu miesiącach, wielce prawdopodobne jest, że w całym roku bieżącym Sonel przekroczy symboliczną barierę 100 mln zł skonsolidowanej sprzedaży.

Analizator jakości izolacji MIC-15k1

Jedna z nowości wprowadzona na rynek w 2019 roku – analizator jakości izolacji MIC-15k1

…i jutro

W kolejnych latach spółka zamierza kontynuować dotychczasową działalność systematycznie zwiększając jej skalę. W planach są m.in. wdrożenia nowych rozwiązań i produktów oraz zdobywanie kolejnych ryn­ków zbytu.
Mamy ugruntowaną pozycję zarówno w kraju, jak i w eksporcie. Nie zamierzamy jednak spoczywać na laurach i chcemy nadal się rozwijać. Zdobyte przez 25 lat doświadczenie sprawia, że wiemy jak to robić – podsumowuje Krzysztof Wieczorkowski.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas