Facebook

Znaczące umowy spółki Sonela

Foxytech, spółka zależna giełdowego Sonela, zajmująca się produkcją inteligentnych liczników, zawarła 5 maja 2021 roku dwie umowy z Tauron Dystrybucja SA na dostawę statycznych bezpośrednich liczników energii elektrycznej z wbudowanym modemem LTE.

Przedmiotem umów jest dostarczanie, w okresie od lipca 2021 roku do września 2021 roku, liczników oraz anten. Wartość umowy wynosi 13 226 tys. PLN brutto (10 753 tys. PLN netto). Umowy przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówień o łączną kwotę 10 753 tys. PLN netto, z realizacją dostaw w okresie od października 2021 roku do czerwca 2022 roku. Łączna maksymalna wartość umów może wynieść 21 505 tys. PLN.

W styczniu tego roku firma Ningbo Sanxing Electric Co., Ltd. objęła 60% udziałów w przedsiębiorstwie Foxytech sp. z o.o., które jednocześnie zostało zasilone kwotą 2,7 mln PLN.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas