Facebook

Sonel potroił zysk netto

W pierwszym kwartale 2020 przychody Grupy Sonel wyniosły 32,3 mln zł wobec 23,7 mln zł przed rokiem. Skonsolidowany zysk netto zamknął się w kwocie 4,66 mln zł, co jest wynikiem trzykrotnie wyższym niż po trzech miesiącach roku 2019 (1,56 mln zł).

Grupa Sonel od lat realizowała przychody w dwóch podstawowych sferach działalności: urządzenie pomiarowe i montaż usługowy na zlecenie. W 2019 roku pojawia się nowa grupa asortymentowa – liczniki energii elektrycznej oferowane przez spółkę zależną Foxytech. Wyniki osiągane ze sprzedaży produkcji wyrobów metrologicznych, akcesoriów i innych związanych z branżą miernictwa stanowiły w pierwszym kwartale tego roku 59,7% sprzedaży, na usługowy montaż elementów elektronicznych przypadło kolejne 33,1%, zaś na sprzedaż liczników pozostałe 7,2%.

W marcu zarząd Sonela podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z rekomendacją o przekazanie całego zysku firmy za 2019 rok na kapitał rezerwowy. Spowodowane jest to niepewnością co do przyszłości w związku z zagrożeniem Covid-19.

– W maju 2020 roku, w dalszym ciągu Polska i świat zmagają się z pandemią Covid-19. Następują centralne próby aktywizacji działalności gospodarczej. Budżet państwa wspomaga olbrzymimi kwotami małe i średnie firmy. Rząd Polski oraz rządy innych krajów próbują utrzymać potencjał gospodarczy firm poprzez dotowanie zatrudnienia, odraczanie spłaty długów w skali makroekonomicznej i powstrzymywanie się od wymagalności i egzekucji części danin publicznoprawnych. Trudno przewidzieć jakie będą skutki tego światowego eksperymentu podtrzymywania życia gospodarczego w kolejnych miesiącach i latach. Faktem jest duże zagrożenie spadkiem poziomu wzrostu PKB lub nawet głęboką recesją – informuje Sonel w raporcie kwartalnym.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Więcej aktualności

Energetyka i OZE na Targach Enex

Energetyka i OZE na Targach Enex

Targi Enex to wystawa łącząca tradycyjną energetykę i odnawial…

Signify Poland ma nowego prezesa

Signify Poland ma nowego prezesa

Od 1 października br. stanowisko prezesa zarządu Signify Polan…

Gala jubileuszu 30-lecia firmy Grodno SA

Gala jubileuszu 30-lecia firmy Grodno SA

2 października 2021 roku w hotelu Double Tree by Hilton w Wars…

Nowy termin Targów Energetics

Nowy termin Targów Energetics

Targi Energetyczne Energetics, które miały odbyć się w listopa…

Więcej aktualności

Energetyka i OZE na Targach Enex

Energetyka i OZE na Targach Enex

Targi Enex to wystawa łącząca tradycyjną energetykę i odnawialne źródła energii. W kieleckim ośrodku wystawienniczym zobaczyć można zarówno panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, jak i firmy specjalizujące się w energetyce zawodowej. Najbliżs…

Signify Poland ma nowego prezesa

Signify Poland ma nowego prezesa

Od 1 października br. stanowisko prezesa zarządu Signify Poland objął Tomasz Książek, zastępując Bogdana Rogalę, który po 38 latach pracy w Signify (poprzednio Philips Lighting) przeszedł na emeryturę. Tomasz Książek od lat związany jest…

Gala jubileuszu 30-lecia firmy Grodno SA

Gala jubileuszu 30-lecia firmy Grodno SA

2 października 2021 roku w hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie odbyła się Gala 30-lecia firmy Grodno SA. Podczas części oficjalnej prezes Andrzej Jurczak podsumował 30 lat działalności firmy, a także przedstawił dalsze kierunki rozwoju…

Nowy termin Targów Energetics

Nowy termin Targów Energetics

Targi Energetyczne Energetics, które miały odbyć się w listopadzie br. w Lublinie, zostały przełożone na przyszły rok. Nowy termin wydarzenia to 9-11 marca 2022 r. Organizatorzy informują, że dynamika czwartej fali pandemii COVID-19 na …

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas