Facebook

Sonel potroił zysk netto

W pierwszym kwartale 2020 przychody Grupy Sonel wyniosły 32,3 mln zł wobec 23,7 mln zł przed rokiem. Skonsolidowany zysk netto zamknął się w kwocie 4,66 mln zł, co jest wynikiem trzykrotnie wyższym niż po trzech miesiącach roku 2019 (1,56 mln zł).

Grupa Sonel od lat realizowała przychody w dwóch podstawowych sferach działalności: urządzenie pomiarowe i montaż usługowy na zlecenie. W 2019 roku pojawia się nowa grupa asortymentowa – liczniki energii elektrycznej oferowane przez spółkę zależną Foxytech. Wyniki osiągane ze sprzedaży produkcji wyrobów metrologicznych, akcesoriów i innych związanych z branżą miernictwa stanowiły w pierwszym kwartale tego roku 59,7% sprzedaży, na usługowy montaż elementów elektronicznych przypadło kolejne 33,1%, zaś na sprzedaż liczników pozostałe 7,2%.

W marcu zarząd Sonela podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z rekomendacją o przekazanie całego zysku firmy za 2019 rok na kapitał rezerwowy. Spowodowane jest to niepewnością co do przyszłości w związku z zagrożeniem Covid-19.

– W maju 2020 roku, w dalszym ciągu Polska i świat zmagają się z pandemią Covid-19. Następują centralne próby aktywizacji działalności gospodarczej. Budżet państwa wspomaga olbrzymimi kwotami małe i średnie firmy. Rząd Polski oraz rządy innych krajów próbują utrzymać potencjał gospodarczy firm poprzez dotowanie zatrudnienia, odraczanie spłaty długów w skali makroekonomicznej i powstrzymywanie się od wymagalności i egzekucji części danin publicznoprawnych. Trudno przewidzieć jakie będą skutki tego światowego eksperymentu podtrzymywania życia gospodarczego w kolejnych miesiącach i latach. Faktem jest duże zagrożenie spadkiem poziomu wzrostu PKB lub nawet głęboką recesją – informuje Sonel w raporcie kwartalnym.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Więcej aktualności

TIM bije kolejne rekordy

TIM bije kolejne rekordy

TIM ma za sobą najlepsze półrocze w swojej historii. W czerwcu…

Fotowoltaika napędza wyniki Grodna

Fotowoltaika napędza wyniki Grodna

Według szacunków, przychody Grupy Grodno za rok obrotowy 2019/…

Elektrotim skorygował prognozę na 2020 rok

Elektrotim skorygował prognozę na 2020 rok

Elektrotim skorygował prognozę wyników spółki i całej grupy za…

APS Energia z najwyższym backlogiem i bliska rekordowego kontraktu

APS Energia z najwyższym backlogiem i bliska rekordowego kontraktu

APS Energia w pierwszym kwartale tego roku wypracowała 15 mln …

Więcej aktualności

TIM bije kolejne rekordy

TIM bije kolejne rekordy

TIM ma za sobą najlepsze półrocze w swojej historii. W czerwcu 2020 rekordowa była także miesięczna dynamika sprzedaży online w porównaniu do sprzedaży z czerwca 2019. Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM, największego w Polsc…

Fotowoltaika napędza wyniki Grodna

Fotowoltaika napędza wyniki Grodna

Według szacunków, przychody Grupy Grodno za rok obrotowy 2019/20 wyniosły 623,6 mln zł. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 11,5 mln zł. Jednym czynników wzrostu wyników była blisko trzykrotnie wyższa sprzedaż w segmencie fotowoltaiki. Gro…

Elektrotim skorygował prognozę na 2020 rok

Elektrotim skorygował prognozę na 2020 rok

Elektrotim skorygował prognozę wyników spółki i całej grupy za 2020 rok. Korekta została przyjęta w oparciu o wstępne dane dotyczące zamknięcia pierwszego półrocza tego roku, zgodnie z którymi nastąpi zmniejszenie o ponad 10% kilku parametr…

APS Energia z najwyższym backlogiem i bliska rekordowego kontraktu

APS Energia z najwyższym backlogiem i bliska rekordowego kontraktu

APS Energia w pierwszym kwartale tego roku wypracowała 15 mln zł skonsolidowanych wobec 20,1 mln zł rok wcześniej. Strata netto powiększyła się z 2,3 mln zł do 6,15 mln zł. Grupa obecnie posiada najwyższy portfel zamówień w swojej historii,…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas