Facebook

Relpol: dobre wyniki po pierwszym kwartale

Przychody grupy kapitałowej Relpol w I kwartale 2022 roku osiągnęły ponad 40,5 mln PLN, a zysk prawie 2,4 mln PLN. Pomimo szeregu trudności związanych z wybuchem wojny w Ukrainie, rynkiem surowcowym i inflacją, wyniki te okazały się wyższe niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

Grupa kapitałowa Relpol osiągnęła 40 555 tys. PLN przychodów ze sprzedaży, co dało 26% wzrost w stosunku do I kw. 2021 r. Sprzedaż na rynki zagraniczne wyniosła 27 868 tys. PLN i była o 24,9 % wyższa niż w I kw. 2021. Największe znaczenie ma rynek niemiecki, a jego udział w sprzedaży ogółem wynosi 37%. Sprzedaż na rynek krajowy wyniosła 12 687 tys. PLN i była o 28,3 % wyższa niż w I kwartale 2021 r.

Grupa kapitałowa w I kw. 2022 r. wypracowała zysk netto w wysokości 2 380 tys. PLN, co w stosunku do zysku z I kw. 2021 (2 209 tys. PLN) oznacza wzrost o 7,7 %. Niższa dynamika wzrostu zysku netto w stosunku do dynamiki wzrostu przychodów ze sprzedaży wynika z rosnących kosztów produkcji.

Jak informuje Relpol, wysoki popyt na wyroby Relpolu utrzymuje się i spółka stara się mu sprostać. Jednak wybuch wojny w Ukrainie zwiększył ryzyko utraty przychodów i konieczność przeprowadzenia rewizji planów dotyczących działalności bieżącej i inwestycyjnej, w tym dostosowania działalności operacyjnej do nowej rzeczywistości.
Niepewna sytuacja geopolityczna spowodowała, że spółka w I kwartale 2022 r. podjęła wiele działań zmierzających do utrzymania potencjału produkcyjnego i zapewnienia ciągłości realizacji dostaw, w tym również do zbilansowania pojawiających się dodatkowych, wyższych kosztów produkcji spowodowanych reorganizacją miejsc produkcji – pisze Relpol w komunikacie.

Spółka zrewidowała koszty i ograniczyła plany wydatków do niezbędnych. Przesunięto w czasie wydatki, które mogą być zrealizowane w terminie późniejszym bez wpływu na funkcjonowanie i rozwój firmy. Nie dotyczy to prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych podnoszących potencjał produkcyjny w zakresie przekaźników miniaturowych. Jednocześnie Relpol informuje, że w związku z rosnącymi kosztami zmuszony jest podnosić ceny swoich wyrobów.

Więcej aktualności

Zarząd Apatora powołany na kolejną kadencję

Zarząd Apatora powołany na kolejną kadencję

Rada Nadzorcza Apator SA 29 czerwca 2022 roku ponownie powierz…

Przychody Grodna wzrosły w czerwcu o 10% rdr

Przychody Grodna wzrosły w czerwcu o 10% rdr

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, przychody Grupy Grodno w cze…

Apator wyprodukuje liczniki dla Tauron Dystrybucja

Apator wyprodukuje liczniki dla Tauron Dystrybucja

Konsorcjum spółek, w którego skład wchodzą Apator SA oraz Grif…

Grupa EL-SIGMA obchodzi 15-lecie działalności

Grupa EL-SIGMA obchodzi 15-lecie działalności

6 czerwca br. w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Pol…

Więcej aktualności

Zarząd Apatora powołany na kolejną kadencję

Zarząd Apatora powołany na kolejną kadencję

Rada Nadzorcza Apator SA 29 czerwca 2022 roku ponownie powierzyła stanowisko prezesa zarządu spółki Arkadiuszowi Chmielewskiemu. W ramach kolejnej 3-letniej kadencji do zarządu powołano także Tomasza Łątkę w funkcji członka zarządu. Apat…

Przychody Grodna wzrosły w czerwcu o 10% rdr

Przychody Grodna wzrosły w czerwcu o 10% rdr

Zgodnie z najnowszymi szacunkami, przychody Grupy Grodno w czerwcu wyniosły 96,4 mln zł wobec 87,8 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem i były wyższe o 10% rdr. Narastająco po trzech miesiącach bieżącego roku obrotowego było to 265,8 …

Apator wyprodukuje liczniki dla Tauron Dystrybucja

Apator wyprodukuje liczniki dla Tauron Dystrybucja

Konsorcjum spółek, w którego skład wchodzą Apator SA oraz Griffin Group SA Energy (lider), podpisało umowę z Tauron Dystrybucja na dostawę nowoczesnych liczników zdalnego odczytu z modułem komunikacyjnym PLC w standardzie OSGP. Wartość ofer…

Grupa EL-SIGMA obchodzi 15-lecie działalności

Grupa EL-SIGMA obchodzi 15-lecie działalności

6 czerwca br. w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 15-lecia Grupy EL-SIGMA. W tegorocznym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm członkowskich, szero…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas