Facebook

Wysoki zysk Relpolu w 2020 roku

Według wstępnych wyników Relpol w 2020 roku osiągnął 117,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, co w porównaniu do roku 2019 oznacza wzrost o 2,2 %.

Według raportu Relpol SA w 2020 roku wypracował 117,9 mln zł przychodów, sprzedaż eksportowa wzrosła o 4,3%, natomiast krajowa zmniejszyła się o 2,4%. Istotny wpływ na poziom sprzedaży eksportowej ma utrzymujący się rosnący trend sprzedaży przekaźnika do inwerterów solarnych. Niezaudytowany zysk netto wyniósł w tym czasie 7,1 mln zł tj. o 41% więcej niż w roku 2019. Poza wynikami ze sprzedaży na wysoki poziom zysku netto wpływ miała dotacja otrzymana na ochronę miejsc pracy (2,6 mln zł).

Zaprezentowane wyniki wstępne dotyczą jednostki dominującej Relpol SA, a nie grupy kapitałowej. W ciągu trzech pierwszych kwartałów 2020 roku udział sprzedaży spółki matki w sprzedaży skonsolidowanej ogółem wyniósł 95%, a w przypadku wyniku netto było to 92%. Udział pozostałych spółek w wynikach grupy kapitałowej zawiera się w granicach od 5 do 8%.

Po udanym początku roku Relpol odnotował w drugim kwartale 2020 roku 15% spadek przychodów związany z pandemią koronawirusa i ograniczeniami dotyczącymi m.in. transportu i zamykania granic. Poprawa sytuacji rynkowej nastąpiła w III kwartale 2020.

Nowa hala produkcyjna

W grudniu 2020 r. Spółka podpisała umowę na budowę zaawansowanej technologicznie dwukondygnacyjnej hali produkcyjnej z clean-room i zapleczem socjalnym. Inwestycja ta związana jest z realizacji planów dotyczących zwiększenia mocy produkcyjnych przekaźników. Całkowity koszt inwestycji wraz z infrastrukturą towarzyszącą szacowany jest na 9 mln zł netto.

Dofinansowanie z NCBiR

Po okresie sprawozdawczym, w styczniu 2021 r. spółka otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania z NCBiR w wysokości 3,6 mln zł. na realizację projektu inwestycyjnego „Opracowanie prototypowej technologii do produkcji przekaźników o podwyższonej niezawodności do zastosowania w infrastrukturze krytycznej”. Wartość projektu wynosi 7,7 mln zł. Termin realizacji przewidziany został do końca grudnia 2023 r.

Więcej aktualności

Nowy termin Targów Automaticon, Światło i Elektrotechnika

Nowy termin Targów Automaticon, Światło i Elektrotechnika

Targi Światło, Targi Elektrotechnika oraz Automaticon w wyznac…

Znowelizowano przepisy Prawa energetycznego

Znowelizowano przepisy Prawa energetycznego

Sejm w czwartek znowelizował przepisy Prawa energetycznego, kt…

Apator i Griffin opracują inteligentny licznik OSGP

Apator i Griffin opracują inteligentny licznik OSGP

Spółki Apator oraz Griffin Group Energy podpisały porozumienie…

Wysokie ceny energii elektrycznej w Polsce

Wysokie ceny energii elektrycznej w Polsce

Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że Polska miała niemal …

Więcej aktualności

Nowy termin Targów Automaticon, Światło i Elektrotechnika

Nowy termin Targów Automaticon, Światło i Elektrotechnika

Targi Światło, Targi Elektrotechnika oraz Automaticon w wyznaczonym terminie – 19-21 maja 2021 roku – nie będą mogły się odbyć z powodu obostrzeń pandemicznych, które ciągle nie pozwalają na organizację tego typu imprez. Nowa data to 26-28 …

Znowelizowano przepisy Prawa energetycznego

Znowelizowano przepisy Prawa energetycznego

Sejm w czwartek znowelizował przepisy Prawa energetycznego, które zakładają m.in. stworzenie CSIRE, czyli centralnego systemu informacji rynku energii oraz wprowadzają harmonogram montażu inteligentnych liczników energii. Nowela Prawa e…

Apator i Griffin opracują inteligentny licznik OSGP

Apator i Griffin opracują inteligentny licznik OSGP

Spółki Apator oraz Griffin Group Energy podpisały porozumienie dotyczące współpracy w zakresie opracowania, wdrożenia do produkcji i dostaw na rynek krajowy oraz europejski polskiego, inteligentnego licznika nowej generacji pracującego w te…

Wysokie ceny energii elektrycznej w Polsce

Wysokie ceny energii elektrycznej w Polsce

Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że Polska miała niemal najwyższe w całej Europie ceny hurtowe energii elektrycznej z dostawą pasmową BASE w IV kwartale 2020 roku. W naszym kraju cena przekraczała 54 euro za MWh, przy średniej europej…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas