Facebook

PSE: 300 mln na zakup przewodów

W sierpniu br. Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały umowy ramowe o łącznej wartości prawie 300 mln zł na dostawy przewodów fazowych z firmą Boryszew SA oraz Fabryką Przewodów Energetycznych SA w Będzinie. To kolejne umowy podpisane w ramach wdrażanego przez spółkę programu dostaw inwestorskich.

Umowy zawarto w wyniku postępowania przetargowego, będą one obowiązywać przez pięć lat. W tym czasie PSE będą udzielały zamówień szczegółowych jednemu z dwóch dostawców.

Umowy są częścią wdrażanego w PSE programu dostaw inwestorskich, który obejmuje zakupy kluczowej aparatury, materiałów i usług bezpośrednio u ich dostawców. W ramach programu spółka podpisała już umowy ramowe o łącznej wartości prawie 14 mln zł na dostawy zabezpieczeń pól stacji elektroenergetycznych w układzie z dwoma tzw. systemami szyn zbiorczych. Umowy podpisano na okres czterech lat z Przedsiębiorstwem Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD w Katowicach Sp. z o.o., ELTEL Networks Energetyka S. A. Zakładem Produkcyjnym Aparatury Elektrycznej Sp. z o.o. oraz SPIE Energotest sp. z o.o. PSE przygotowują postępowanie na następną fazę projektu, która obejmie dostawy inwestorskie zabezpieczeń dla innych układów stacji elektroenergetycznych.

Planowane są kolejne przetargi, m.in. na dostawy odłączników, ograniczników przepięć, zabezpieczenia szyn zbiorczych czy systemów sterowania i nadzoru.

Dzięki dostawom inwestorskim PSE korzystają przede wszystkim na efekcie skali – zakupy dla całego portfela projektów inwestycyjnych oraz potrzeb eksploatacyjnych wprost przełożą się na efektywność ekonomiczną. To także szersze możliwości zarządzania kategorią zakupową oraz procesem realizacji zamówienia – powiedział Włodzimierz Mucha, wiceprezes zarządu PSE.

Przedmiot dostaw inwestorskich wyłączany jest z zakresu umów z wykonawcami robót budowlanych i montażowych. Dzięki temu istotnie zmniejszają się ryzyka po stronie wykonawcy, jego zaangażowanie finansowe w zadanie, a inwestycja ma większe szanse na realizację bez zakłóceń i zgodnie z harmonogramem.

Więcej aktualności

Energetyka i OZE na Targach Enex

Energetyka i OZE na Targach Enex

Targi Enex to wystawa łącząca tradycyjną energetykę i odnawial…

Signify Poland ma nowego prezesa

Signify Poland ma nowego prezesa

Od 1 października br. stanowisko prezesa zarządu Signify Polan…

Gala jubileuszu 30-lecia firmy Grodno SA

Gala jubileuszu 30-lecia firmy Grodno SA

2 października 2021 roku w hotelu Double Tree by Hilton w Wars…

Nowy termin Targów Energetics

Nowy termin Targów Energetics

Targi Energetyczne Energetics, które miały odbyć się w listopa…

Więcej aktualności

Energetyka i OZE na Targach Enex

Energetyka i OZE na Targach Enex

Targi Enex to wystawa łącząca tradycyjną energetykę i odnawialne źródła energii. W kieleckim ośrodku wystawienniczym zobaczyć można zarówno panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, jak i firmy specjalizujące się w energetyce zawodowej. Najbliżs…

Signify Poland ma nowego prezesa

Signify Poland ma nowego prezesa

Od 1 października br. stanowisko prezesa zarządu Signify Poland objął Tomasz Książek, zastępując Bogdana Rogalę, który po 38 latach pracy w Signify (poprzednio Philips Lighting) przeszedł na emeryturę. Tomasz Książek od lat związany jest…

Gala jubileuszu 30-lecia firmy Grodno SA

Gala jubileuszu 30-lecia firmy Grodno SA

2 października 2021 roku w hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie odbyła się Gala 30-lecia firmy Grodno SA. Podczas części oficjalnej prezes Andrzej Jurczak podsumował 30 lat działalności firmy, a także przedstawił dalsze kierunki rozwoju…

Nowy termin Targów Energetics

Nowy termin Targów Energetics

Targi Energetyczne Energetics, które miały odbyć się w listopadzie br. w Lublinie, zostały przełożone na przyszły rok. Nowy termin wydarzenia to 9-11 marca 2022 r. Organizatorzy informują, że dynamika czwartej fali pandemii COVID-19 na …

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas