FacebookGoogle+

Polski Prąd i Multimedia Polska Energia pod lupą UOKiK

UOKiK wszczął postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przeciwko spółkom Polski Prąd i Multimedia Polska Energia. Urząd zdecydował się na taki krok po analizie skarg zgłoszonych przez klientów.

Z analizy skarg wynika m.in., że przedstawiciele spółek Polski Prąd z Warszawy i Multimedia Polska Energia z Gdańska wprowadzali konsumentów w błąd, informując, że reprezentują dotychczasowego sprzedawcę energii elektrycznej, a celem ich wizyty nie jest podpisanie nowej umowy tylko np. wypełnienie ankiety czy sprawdzenie licznika energii elektrycznej.

Polski Prąd i Multimedia Polska Energia zajmują się sprzedażą energii elektrycznej. Obie spółki zawierają umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, za pośrednictwem akwizytorów odwiedzających konsumentów w domach.

Wielu konsumentów nie zdawało sobie sprawy z tego, że składając podpis na podsuwanych im dokumentach zawiera umowę z nowym sprzedawcą energii elektrycznej – wyjaśnia Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Brak kluczowych informacji

Jak informuje Urząd, zgodnie z prawem każdy przedsiębiorca ma obowiązek, w sposób jasny i zrozumiały, poinformować konsumenta o swojej tożsamości i o celu, w jakim kontaktuje się z konsumentem (np. propozycja zawarcia umowy). Najsłabsi uczestnicy rynku powinni dysponować rzetelną informacją o przedstawianej im ofercie. Ponadto w opinii UOKiK przeświadczenie o tym, że ma się do czynienia z dotychczasowym sprzedawcą energii może mieć duży wpływ na decyzję o skorzystaniu z oferty przedsiębiorcy, a wprowadzanie w tym celu w błąd konsumentów jest uznawane za niezgodną z prawem nieuczciwą praktykę rynkową.

Zgodnie z prawem od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa konsument może odstąpić bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Tymczasem ze skarg wpływających do UOKiK wynika m.in., że przedstawiciele spółek Polski Prąd i Multimedia Polska Energia nie informowali swoich klientów o prawie do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz nie przekazywali im wzoru oświadczenia o odstąpieniu od takiej umowy. Zdaniem UOKiK takie praktyki są niezgodne z prawem, ponieważ utrudniają albo nawet uniemożliwiają konsumentom skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas