Facebook

Rozłączniki izolacyjne OT firmy ABB

OkladkaES_10_2013Rozłączniki izolacyjne typu OT firmy ABB są najczęściej stosowane jako rozłączniki główne w rozdzielnicach niskiego napięcia. Mogą też realizować funkcje przełączenia, blokady mechanicznej, rozłączników obejściowych. Rozłączniki OT mogą pracować przy prądzie przemiennym i stałym. Każdy z biegunów aparatu rozłączany jest dwuprzerwowo.

Rozłączniki OT na zakres prądowy 16-125 A są dostępne w wersjach 3-, 4-, 6- i 8-biegunowej. Aparaty tej wielkości mogą być mocowane szynie modułowej, płycie montażowej lub w specjalnym wykonaniu, na drzwiach rozdzielnicy.
Rozłączniki OT160…2500 A są jednym z najbardziej kompaktowych rozwiązań rozłączników izolacyjnych na rynku. Styki pomocnicze mogą być mocowane pod pokrywą napędu i nie powiększają rozmiarów aparatu. Rozłączniki OT160…2500 A mają konstrukcję modułową, pozwalającą na optymalną budowę aparatów 1-, 2-, 3-, 4-biegunowych. Dla niektórych rozmiarów oferowane są również rozłączniki 6-biegunowe. Przedni mechanizm napędu może znajdować się na końcu aparatu lub pomiędzy biegunami. Dostępne są również rozłączniki OT z napędem bocznym.

Rys. 1. Rozłączniki OT

Rys. 1. Rozłączniki OT

Małe rozmiary rozłączników OT oznaczają oszczędność miejsca, ale równie ważne są bardzo dobre parametry elektryczne aparatów. Rozłączniki OT mocowane w niestandardowych pozycjach – pionowo, poziomo lub na suficie – nie wymagają stosowania żadnych współczynników korekcyjnych parametrów elektrycznych. Aparaty OT160…OT800_ mogą pracować przy napięciu do 1000 V AC.

Rys. 2. Rozłącznik OT w obudowie plastikowej

Rys. 2. Rozłącznik OT w obudowie plastikowej

Rys. 3. Rozłącznik OT w obudowie metalowej

Rys. 3. Rozłącznik OT w obudowie metalowej

Rozłączniki OT w obudowach

Jednym z najważniejszych elementów bezpieczeństwa i najważniejszym celem dla użytkowników i konstruktorów maszyn jest zagwarantowanie postoju maszyny podczas przebywania ludzi w strefie niebezpiecznej. Rozłączniki bezpieczeństwa to rozłączniki izolacyjne OT w obudowach (rys. 2, rys. 3) przeznaczone do mocowania obok silnika lub innej maszyny. Rozłączniki bezpieczeństwa są dobierane do mocy i napięcia silnika (w kategorii AC23). Mogą załączać prądy rozruchowe o wielkości do 10 x Ie i rozłączać prądy do 8 x Ie (Ie – prąd znamionowy łączeniowy).
Rozłączniki izolują obwody główne oraz zabezpieczają przed niezamierzonym uruchomieniem maszyny podczas konserwacji lub naprawy i niespodziewanymi załączeniami, które mogłoby doprowadzić do jej uszkodzenia. Rozłączniki zapewniają bezpieczeństwo personelu w sytuacji, gdy na przykład maszyna nie jest widoczna z miejsca, w którym następuje załączenie, lub możliwe jest załączanie zdalne z innego pomieszczenia. Rozłączniki w obudowach stosowane są najczęściej do miejscowej izolacji maszyn elektrycznych takich jak klimatyzatory, systemy chłodzenia, wentylatory, windy, taśmociągi, pralki, zmywarki i kuchnie w restauracjach oraz systemy chłodzenia.

Rys. 4. Przełącznik I-0-II z napędem ręcznym typu OT40F3C

Rys. 4. Przełącznik I-0-II z napędem ręcznym typu OT40F3C

Rys. 5. Przełącznik I-0-II z napędem ręcznym typu OT250E03CP

Rys. 5. Przełącznik I-0-II z napędem ręcznym typu OT250E03CP

Rozłączniki OT w obudowach EMC
Aparatura i osprzęt używany obecnie w instalacjach elektrycznych są coraz bardziej wydajne poprzez technologie cyfrowe oparte na elektronice. Aparatura elektroniczna jest w mniejszym lub większym stopniu czuła na zakłócenia, a większość aparatów elektronicznych również sama wytwarza zakłócenia elektromagnetyczne, które mogą powodować błędne działanie układów elektronicznych, problemy z komunikacją, uszkodzenia aparatów, migotanie światła, wytwarzanie pola magnetycznego. Aparaty powinny być skonstruowane tak, aby emitowane zakłócenia były eliminowane w stopniu odpowiadającym wymaganemu poziomowi ochrony elektromagnetycznej lub aby urządzenia były niewrażliwe na ich oddziaływanie. Rozłączniki OT w obudowach EMC, spełniające warunki kompatybilności elektromagnetycznej, nie wywołują zakłóceń w pracy urządzeń elektronicznych znajdujących się w pobliżu. W rozłącznikach bezpieczeństwa EMC w wykonaniu z obudową plastikową, rozłączniki OT są zamontowane na stalowej płycie montażowej. Ekran kabla jest połączony z płytą poprzez metalową opaskę oraz jest podłączony do uziemienia. Rozłączniki bezpieczeństwa EMC są testowane w zakresie częstotliwości 30-1000 MHz zgodnie z normą EN61000-6-4.

Rys. 6. Przełącznik I-0-II z napędem silnikowym typu OTM125F3CMA230V

Rys. 6. Przełącznik I-0-II z napędem silnikowym typu OTM125F3CMA230V

Przełączniki I-0-II typu OT_C

Pewność zasilania jest jednym z najistotniejszych czynników w procesach przemysłowych i w aplikacjach IT. Niespodziewana przerwa w zasilaniu może spowodować uszkodzenie urządzeń i wiąże się z kosztami przestojów i ewentualnych remontów. W sytuacji awarii system logiczny dystrybucji zasilania w połączeniu z urządzeniami mechanicznymi zajmuje się załączaniem, wyłączaniem, izolowaniem zasilania.

Rys. 7. Automatyczny przełącznik zasilania

Rys. 7. Automatyczny przełącznik zasilania

Przełączniki są stosowane w celu wyboru jednego z dwóch źródeł zasilania i przełączania między tymi źródłami w przypadku awarii zasilania podstawowego, przeciążenia lub konieczności wykonania prac remontowych. Przełączanie może być realizowane za pomocą przełączników z napędem ręcznym, przełączników z napędem silnikowym lub automatycznych przełączników zasilania. Przełącznik z napędem ręcznym może być przełączany przy pomocy rączki mocowanej bezpośrednio na urządzeniu lub na drzwiach szafy.

Przełącznik z napędem silnikowym OTM_40..125F_C
Przełącznik z napędem silnikowym OTM_40..125F_C (rys. 6) może być instalowany na szynie TH35 lub na płycie montażowej. Przełączanie pomiędzy źródłami zasilania (I-0-II) trwa około 1,2-1,5 sekundy. Czas ten jest wystarczająco długi, by zredukować zagrożenia powodowane pojawieniem się tego samego napięcia na obu liniach. Napęd silnikowy zabezpieczony jest przekaźnikiem termicznym z czujnikiem PTC, który może zadziałać w przypadku awarii lub gdy np. aparat jest przełączany zbyt często. Przekaźnik można zresetować przyciskiem, więc w przypadku przeciążenia nie trzeba wymieniać przepalonej wkładki bezpiecznikowej. Sterowanie elektryczne można zablokować w każdym położeniu przełącznika (I, 0, II). Standardowo sterowanie ręczne może być zablokowane w położeniu „0”.

Rys. 8. Rozłączniki OTDC16...32

Rys. 8. Rozłączniki OTDC16…32

Automatyczny przełącznik zasilania
Automatyczny przełącznik zasilania składa się z przełącznika z napędem silnikowym i sterownika OMD_ (rys. 7). Sterownik monitoruje Linię 1, analizuje napięcie, częstotliwość i symetrię zasilania. Jeżeli mierzone wartości przekraczają nastawione zakresy, a Linia 2 jest przygotowana do przejęcia obciążenia, sterownik dokonuje przełączenia do pozycji 0, a następnie do pozycji II. Jeżeli parametry Linii 1 powracają do nastawionych zakresów, sterownik przeprowadza odwrotną sekwencję przełączenia i Linia 1 wraca do normalnej pracy.
Sterowniki monitorują dwie linie zasilające 3-fazowe lub 1-fazowe i sterują pracą przełącznika. Aparaty dostępne są w kilku wersjach. Wszystkie sterowniki poza wersją podstawową (OMD100) mają możliwość wysłania komendy Start / Stop do generatora. W przypadku zaburzenia napięcia zasilania podstawowego, po upływie nastawionego opóźnienia linia jest rozłączana. Następnie odbywa się rozruch generatora awaryjnego i po ustabilizowaniu się napięcia w linii rezerwowej załączone zostaje zasilanie awaryjne. Po powrocie napięcia do wartości znamionowej w linii zasilania podstawowego procedura przełączania również przeprowadzana jest automatycznie.
Stan sterownika typu OMD800 może być monitorowany za pośrednictwem magistrali Modbus RTU. OMD800 jest wyposażony w wyświetlacz graficzny. Za pomocą tego interfejsu oraz przycisków – strzałek i przycisku Enter – użytkownik może konfigurować system i urządzenie.

Rys. 9. Rozłączniki OTDC160...250

Rys. 9. Rozłączniki OTDC160…250

Rozłączniki OT w aplikacjach fotowoltaicznych

W instalacji fotowoltaicznej ważną rolę odgrywa izolowanie i możliwość rozłączenia urządzeń po obu stronach przemiennika częstotliwości: w obwodach prądu stałego oraz po stronie prądu przemiennego. Rozłączniki izolacyjne ABB dedykowane do zastosowań fotowoltaicznych są standardowo używane do izolacji paneli słonecznych i baterii akumulatorów. Mogą być również stosowane, jako rozłączniki główne całego systemu fotowoltaicznego. Rozłączniki OTDC 16…32 (rys. 8) mają kompaktowe wymiary, unikalne funkcje bezpieczeństwa i mogą pracować przy wysokich wartościach napięcia stałego. Aparaty mają budowę modułową. Dostępne są wersje 2-biegunowe na napięcie 660 V DC oraz 3- i 4-biegunowe na 1000 V DC. W ofercie znajdują się również rozłączniki OTDC16…32_ w obudowie odpornej na promieniowanie UV.
Rozłączniki OTDC100…400 A DC są jedynymi tego typu aparatami na rynku z widoczną przerwą zrealizowaną przez duże okna w obudowie (rys. 9), które pozwalają sprawdzić położenie styków głównych aparatu. Działanie rozłącznika nie jest wrażliwe na skoki napięcia, a przełączanie odbywa się z prędkością niezależną od operatora (szybkie załączenie i rozłączenie).
Rozłączniki izolacyjne ABB to zaawansowane technicznie, bezpieczne aparaty elektryczne. Szeroki zakres produktów, parametry techniczne oraz łatwa instalacja pozwalają stosować je w wielu różnorodnych aplikacjach.

Katarzyna Jarzyńska
Autorka jest pracownikiem
firmy ABB

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas