FacebookGoogle+

Energa składa pozew przeciw Mostostalowi Warszawa

Spółka Energa Kogeneracja złożyła w Sądzie Okręgowym w Gdańsku pozew przeciwko spółce Mostostal Warszawa w związku z brakiem porozumienia w zakresie właściwego wykonania kontraktu z dnia 25 marca 2011 roku na „Budowę Bloku Energetycznego Opalanego Biomasą o Mocy 25 MWe w Elblągu – Projekt BB20”.

Pozew obejmuje zasądzenie od Mostostalu Warszawa, będącego generalnym wykonawcą inwestycji, kwot tytułem kar umownych za nieosiągnięcie gwarantowanych parametrów technicznych, a także realizacji roszczenia o obniżenie wynagrodzenia kontraktowego zapłaconego z tytułu wykonania kontraktu.

– W ocenie spółki Energa Kogeneracja obiekt wykonany przez Mostostal Warszawa nie osiąga gwarantowanych parametrów technicznych przewidzianych w kontrakcie. Wykonawca bloku nie usunął wielu usterek zgłoszonych przez Energa Kogeneracja – czytamy w komunikacie spółki.

Energa Kogeneracja informuje ponadto, że w celu zapewnienia nieprzerwanych dostaw energii cieplnej zmuszona jest do przeprowadzenia modernizacji bloku, celem doprowadzenia go do stanu pozwalającego na niezakłóconą eksploatację z zachowaniem zakładanych parametrów technicznych instalacji.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas