Facebook

Blok gazowy Orlenu blisko oddania do eksploatacji

PKN Orlen niebawem doda do krajowego systemu energetycznego kolejne 600 MW mocy. W zakładzie produkcyjnym w Płocku przeprowadzono najważniejszy proces technologiczny bloku gazowo-parowego, określany jako „First Fire”. Było to pierwsze uruchomienie i wprowadzenie turbiny na nominalne obroty.

Obiekt jest największą elektrociepłownią gazowo-parową w Polsce o mocy elektrycznej blisko 600 MWe i cieplnej 520 MWt. Płocki blok będzie zużywał około 0,8 mld m3 gazu rocznie, co odpowiada 4% całkowitego zużycia tego surowca w kraju. Wprowadzenie go do eksploatacji sprawi, iż Grupa Orlen stanie się największym konsumentem gazu w Polsce na poziomie 2,5 mld m3.

Praca bloku będzie oparta o najnowocześniejsze dostępne technologie w zakresie ochrony środowiska (BAT – Best Available Technology ) jak również najnowocześniejszą i najsprawniejszą tego typu na świecie turbinę gazową Siemensa typu „H”, która będzie spalała gaz w wysokiej temperaturze przy bardzo niskich emisjach do otoczenia.

Blok będzie wytwarzał w jednym procesie technologicznym ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną czyli kogeneracji, uważanej za najnowocześniejszą technologię opartą o gaz ziemny. Wolumen energii elektrycznej jaki zostanie wytworzony w Płocku w wielkości 3 TWh rocznie zostanie skierowany do sprzedaży zewnętrznej na rynku krajowym. Wytworzona para będzie natomiast w całości konsumowana przez aktywa produkcyjne Grupy Orlen oraz lokalnych odbiorców.
Kontrakt na blok gazowo-parowy w Płocku, którego prace budowlane rozpoczęto w 2015 roku realizuje konsorcjum Siemens. Równocześnie z podpisaniem umowy na budowę, PKN Orlen podpisał umowę na serwis głównych urządzeń bloku, która będzie obowiązywać około 12 lat od rozpoczęcia eksploatacji elektrociepłowni.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas