Facebook

Sposoby instalacji rozdzielnic Sivacon S8

OkladkaES_09_2012_BRóżnorodność instalacji obiektowych i nietypowość pomieszczeń ruchu elektrycznego często wymusza stosowanie specyficznych rozwiązań w zakresie montażu rozdzielnic. Rozdzielnice niskiego napięcia Sivacon S8 firmy Siemens oferują szereg interesujących rozwiązań instalacyjnych.

Jednym z częściej spotykanych sposobów instalacji rozdzielnic niskiego napięcia jest tzw. instalacja przyścienna. Oznacza to ustawienie rozdzielnicy w taki sposób, że dostęp do wszystkich elementów manewrowych, a także wszelkie czynności instalacyjne i serwisowe dokonywane są od frontu rozdzielnicy. Zakłada się bowiem, że rozdzielnica instalowana w ten sposób może być ustawiona plecami przy ścianie, co uniemożliwia dostęp serwisowy od tyłu. W przypadku takiego typu instalacji szyny główne rozdzielnicy Sivacon S8 znajdują się z tyłu rozdzielnicy (rys. 1), w pozycji górnej, dolnej lub pod dachem (rys. 2). Obie konfiguracje mostu szynowego pozwalają na swobodne wprowadzanie szynoprzewodów i kabli od góry lub z dołu rozdzielnicy. Zastosowanie mostu szynowego pod dachem przy prądach znamionowych tego mostu nie przekraczających 3200 A daje możliwość zastosowania szaf o głębokości zaledwie 500 mm, co w bardzo wąskich pomieszczeniach może stać się dużym atutem.

Rys. 1. Szyny główne z tyłu rozdzielnicy Sivacon S8

Rys. 1. Szyny główne z tyłu rozdzielnicy Sivacon S8

Rys. 2. Szyny główne w pozycji górnej

Rys. 2. Szyny główne w pozycji górnej

Instalacja wolnostojąca

Instalacja wolnostojąca w pewnym sensie jest pochodną instalacji przyściennej. Polega ona bowiem na tym, że udostępnia się możliwość dostępu serwisowego od tyłu rozdzielnicy. Rozdzielnica Sivacon S8 może być wówczas wyposażona w drzwi, zamiast zaślepiającej blachy. Ułatwia to dostęp pracownikom serwisu, choć w przypadku mostu szynowego tylnego serwis ten ogranicza się tylko do okresowego czyszczenia szyn zgodnie z wytycznymi producenta bądź w oparciu o wytyczne wewnątrzzakładowe. Zastosowanie mostu szynowego u góry, pod dachem pozwala jeszcze na konfigurację rozdzielnicy z przedziałem kablowym z tyłu. Otrzymuje się wówczas bardzo przejrzysty układ dla obsługi, gdzie od frontu znajdują się tylko elementy manewrowe, tj. napędy ręczne wyłączników i rozłączników, aparatura kontrolno-pomiarowa, synoptyka, a z tyłu rozdzielnicy znajdują się tylko przyłącza kablowe siłowe i sterownicze. Rozwiązanie to jest często wybierane przez klientów, ponieważ wiele rozdzielnic produkowanych w latach 70. i 80. ubiegłego wieku posiadało właśnie taką konstrukcję.

Instalacja back-to-back

Jak sama nazwa wskazuje, jest to ustawienie sekcji rozdzielnic plecami do siebie. Rozwiązanie to opiera się na dwóch niezależnych konstrukcjach połączonych ze sobą mostami szynowymi lub kablami. Od strony obsługi układ ten przypomina instalację przyścienną, gdyż wszelkie czynności serwisowe dokonywane są od frontu rozdzielnicy. Dzięki temu przy relatywnie niewielkiej głębokości (2 x 600 mm sekcje rozdzielnicy + 100 mm przerwy między sekcjami) można znacząco skrócić całkowitą długość rozdzielnicy.

Rys. 3. Instalacja „double front”

Rys. 3. Instalacja „double front”

Instalacja „double front”

Pod względem funkcjonalnym rozwiązanie to przypomina instalację back-to-back. Różni się ono jednak tym, że nie są to dwie niezależne konstrukcje ustawione plecami względem siebie, a jest to jedna konstrukcja z wspólnym dla obu sekcji przedziałem szynowym umieszczonym w środku rozdzielnicy. Niewątpliwą zaletą są tu niewielkie gabaryty rozdzielnicy. Całkowita głębokość rozdzielnicy wynosi 1000 mm dla prądów znamionowych do 4000 A oraz 1200 mm dla prądów znamionowych do 6300 A. Drugą ważną cechą tego rozwiązania jest posiadanie pełnych badań dla całego układu szynowego w ramach konstrukcji. Innymi słowy nie ma żadnych zewnętrznych połączeń pomiędzy sekcjami rozdzielnicy, które wymagałyby przeprowadzenia dodatkowych badań zwarciowych, temperaturowych, a także odporności na zawarcia łukowe.

Rys. 4. Dzięki różnym sposobom instalacji Sivacon S8 zapewnia projektantowi swobodę wyboru miejsca instalacji, a użytkownikowi końcowemu bezpieczeństwo i wygodę obsługi

Rys. 4. Dzięki różnym sposobom instalacji Sivacon S8 zapewnia projektantowi swobodę wyboru miejsca instalacji, a użytkownikowi końcowemu bezpieczeństwo i wygodę obsługi

Odporność na zwarcia łukowe

Jedną z najważniejszych cech konstrukcyjnych, wpływającą bezpośrednio na bezpieczeństwo obsługi, jest wewnętrzna odporność rozdzielnicy na zwarcia łukowe. Każdy z wymienionych powyżej typów instalacji jest w pełni przebadany pod tym kątem zgodnie z wymaganiami normy IEC 61641, VDE 0660 część 500, dodatek 2. Każde z rozwiązań posiada kontrolowane strefy wydmuchu gazów, wzmocnione drzwi, zamki, zawiasy, a także bariery przeciwłukowe pomiędzy celkami.

Podsumowanie

Niezależnie od tego, czy Sivacon S8 ma zastąpić starą rozdzielnicę, czy ma być elementem zupełnie nowej inwestycji, dzięki różnym sposobom instalacji jest on w stanie zapewnić projektantowi swobodę wyboru miejsca jego instalacji, a użytkownikowi końcowemu bezpieczeństwo i wygodę obsługi.

Opracowano
na podstawie materiałów
firmy Siemens

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas