FacebookGoogle+

Tauron zbuduje pilotażową mikrosieć

Tauron zbuduje pilotażową instalację mikrosieci w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Mikrosieć zdolna do samodzielnego pokrywania własnego zapotrzebowania na energię elektryczną, będzie złożona z odnawialnych źródeł energii, bateryjnego magazynu energii elektrycznej oraz elementów sterujących pracą mikrosieci.

Mikrosieć to mała sieć elektroenergetyczna pozwalająca na zagwarantowanie dostaw energii elektrycznej dla odbiorców do niej przyłączonych. Dzięki możliwości okresowego funkcjonowania w trybie wyspowym będzie mniej wrażliwa na konsekwencje silnych wichur czy zakłóceń w krajowym systemie energetycznym. Instalacje te mogą więc przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego, ograniczenia strat na przesyle energii elektrycznej oraz zapewnienia klientom niezawodności dostaw energii elektrycznej.

Projekt pn. „Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 – samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej” wpisuje się w inicjatywy badawczo-rozwojowe portfela „Energetyka rozproszona” Strategicznej Agendy Badawczej wdrażanej aktualnie w Grupie Tauron.

Mikrosieci będą stanowić interesujące rozwiązanie szczególnie dla zagrożonych utratą zasilania regionów znajdujących się na końcach sieci (osiedli domów jednorodzinnych, parków przemysłowych, obiektów turystycznych), a także rozwijających się w Polsce klastrów energetycznych.

Kolejne etapy projektu zakładają wybór odpowiedniej lokalizacji, dobór źródeł energii oraz automatyki i systemów pozwalających na precyzyjne sterowanie mikrosiecią.

Instalacja wyposażona we właściwe komponenty zostanie poddana testom w normalnych i nietypowych warunkach pracy. Na bazie otrzymanych wyników opracowana zostanie szczegółowa dokumentacja umożliwiająca powielenie mikrosieci w innych lokalizacjach.

Projekt „Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 – samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej” realizowany jest z dofinansowaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uzyskanego w konkursie Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego (PBSE).

W pierwszym konkursie PBSE Tauron otrzymał 28 mln złotych dofinansowania na 8 projektów badawczo-rozwojowych, co stanowi jedną trzecią całego budżetu konkursu.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas