Facebook

Więźniowie będą produkować osprzęt elektroinstalacyjny

W Oddziale Zewnętrznym w Szczecinku ruszyła produkcja osprzętu elektroinstalacyjnego, przy której pracować mają skazani. Działalność na terenie jednostki penitencjarnej prowadzić będzie firma Timex. Producent zatrudni około 20 więźniów, którzy odbywają karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego. Stworzenie nowych miejsc pracy w obrębie jednostki penitencjarnej pozwoli zatrudnić skazanych, którzy nie kwalifikują się do odbywania kary w zakładzie karnym typu półotwartego z uwagi na popełnienie poważnych przestępstw kryminalnych.

Współpraca Zakładu Karnego w Czarnem z firmą Timex stanowi przykład nie tylko pozytywnych działań na rzecz readaptacji społecznej skazanych. Dla wielu przedsiębiorców wejście z działalnością produkcyjną na teren jednostki penitencjarnej pozwala pozyskać zdyscyplinowanych pracowników, którzy podlegają nie tylko nadzorowi ze strony pracodawców, ale przede wszystkim funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy gwarantują właściwe zachowanie pracowników i bezpieczeństwo na terenie obiektu. Dodatkową zachętą dla pracodawców są również atrakcyjne dotacje z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Przedsiębiorca zatrudniający więźniów może liczyć na stały ryczałt z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności wynoszący 35% wartości przysługujących skazanym wynagrodzeń .

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas