Facebook

Wybrano nowy zarząd PSEW

Nadzwyczajne Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) wybrało nowy zarząd na dwuletnią kadencję.

Na czele nowego zarządu stanął dotychczasowy prezes Janusz Gajowiecki. To już druga kadencja Janusza Gajowieckiego na tym stanowisku. Z branżą wiatrową jest on związany od 2008 roku, wcześniej jako dyrektor PSEW. Prezes PSEW jest ekspertem w zakresie integracji sieci elektroenergetycznych i systemów wsparcia. Reprezentował branżę energetyki wiatrowej w licznych konsultacjach, grupach roboczych i rozmowach z innymi uczestnikami rynku energii w Polsce i EU. Ukończył wyższą uczelnię CBS w Kopenhadze ze stopniem Master of Science (specjalizacja stosunki międzynarodowe).

Zarząd PSEW działa w pięcioosobowym składzie. Oprócz prezesa członkowie Stowarzyszenia powołali do niego czterech wiceprezesów. Wśród nich znajdują się zajmujący to stanowisko w poprzedniej kadencji: Kamila Tarnacka, Wojciech Cetnarski i Łukasz Zagórski.

Kamila Tarnacka zajmie się kwestiami regulacji w zakresie energetyki wiatrowej. Wojciech Cetnarski zamierza się skupić na dyskusjach kształtujących długofalową strategię energetyczną kraju. Z kolei Łukasz Zagórski chce się poświęcić głównie zagadnieniom związanym z poprawą otoczenia prawnego (tzw. ustawy odległościowej), co dałoby szasnę na rozwój nowych projektów na lądzie.

Do zarządu PSEW jako wiceprezes wszedł też dr Arkadiusz Sekściński związany od lat z branżą energetyki wiatrowej. Był on prezesem Stowarzyszenia w latach 2013-2016, wcześniej od 2011 pracował w biurze PSEW. Ewa Magiera, która była dotąd wiceprezesem PSEW, pozostaje w Stowarzyszeniu. Nadal będzie odpowiadać za strategię i komunikację.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas