Facebook

Signify oświetli mosty w Londynie

Koncern Signify (dawniej Philips Lighting) został partnerem ds. inteligentnego oświetlenia w projekcie iluminacji 15 londyńskich mostów. Inwestycja ma zostać sfinalizowana do 2022 roku.

Kontrakt zawarty z fundacją Illuminated River ma na celu ożywienie okolic słynnych mostów na Tamizie i umocnienie pozycji Londynu jako jednej z najbardziej atrakcyjnych stolic świata. Firma Signify zawarła kontrakt na instalację systemu Interact Landmark oraz opraw Philips Color Kinetics LED w celu stworzenia dynamicznych i artystycznych efektów świetlnych przy użyciu centralnie zarządzanego oprogramowania. Dodatkowo, Signify zapewni usługi w zakresie zdalnego monitorowania i zarządzania inteligentnym oświetleniem mostów przez okres 10 lat.

Rozpoczynająca się obecnie pierwsza faza projektu potrwa do połowy 2019 roku i obejmie instalację inteligentnego oświetlenia Philips Color Kinetics LED na czterech mostach: London Bridge, Cannon Street Railway Bridge, Southwark Bridge oraz Millennium Bridge. System Interact Landmark firmy Signify będzie służył do zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem na wszystkich czterech mostach. Most Cannon Street Railway Bridge zostanie oświetlony po raz pierwszy, podobnie jak górne i dolne części pozostałych mostów. Pozwoli to na osiągnięcie bardziej przestrzennych i trójwymiarowych efektów świetlnych, które poprawią wygląd otoczenia mostów i zwiększą bezpieczeństwo.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas