Facebook

Energa zbudowała bukłakowy jaz na Narwi

W celu zapewnienia wody niezbędnej do chłodzenia bloków energetycznych Elektrowni Ostrołęka B, także w sytuacji obniżenia stanu poziomu wody na rzece Narew, Energa zamontowała jaz. Urządzenie hydrotechniczne spiętrzy wodę w miejscu poboru z rzeki w przypadkach ekstremalnych – gdy będzie susza lub zatory lodowe.

Woda z rzeki Narew pobierana jest do chłodzenia bloków energetycznych w elektrowni B w Ostrołęce. Jaz wyposażony w unikalny na skalę europejską system zamknięć powłokowych bez filarów w rzece ma za zadanie spiętrzać wodę i zapewniać odpowiedni poziom – bez względu na warunki atmosferyczne, takie jak: susza bądź zator lodowy.

Wpływ na decyzję o budowie jazu miały dwa czynniki: obserwowane od wielu lat obniżanie minimalnych stanów wody na ostrołęckim odcinku Narwi (w tempie średnio 9 mm/rok) oraz globalny wzrost tendencji do pojawiania się zjawisk ekstremalnych takich jak: susza lub zator lodowy w górnym odcinku rzeki.

Prace inwestycyjne polegały na zabudowie jazu powłokowego (bukłakowego) w korycie rzeki. Konstrukcja piętrząca została wyposażona w unikalny, prototypowy system trzech zamknięć powłokowych bez filarów pośrednich w korycie rzeki. Pomiędzy zamknięciami pozostawiono wolne przestrzenie, dzięki którym przepuszczana jest woda, niezależnie od piętrzenia – co wynika z wymogów prawa, szczególnie w zakresie ochrony środowiska. Stanowią one dogodne miejsce do migracji organizmów wodnych oraz przepuszczania rumowiska. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie była konieczna budowa przepławki dla migrujących ryb. To w efekcie znacząco obniżyło koszty inwestycji oraz skróciło okres realizacji projektu na żeglownej rzece.

Każdy bukłak posiada niezależne sterowanie umożliwiające jego napełnienie i opróżnienie. Powłoka bukłakowa w okresach przepływów średnich, wyższych oraz podczas wezbrań i powodzi będzie układała się na płycie korpusu jazu, nie stanowiąc przeszkód dla wód i przepływających jednostek. W wyniku podpiętrzenia woda w rzece Narwi będzie nadal ujęta w korycie rzeki bez zalewania stref przybrzeżnych. Piętrzenie nie wpłynie negatywnie na przylegające do rzeki grunty.

Praca jazu odbywać się będzie w przypadku wystąpienia odchyleń od optymalnych dla bezpiecznej eksploatacji elektrowni stanów wody w rzece, tylko w okresie najniższych stanów i przepływów. Przez pozostały okres czasu jaz nie będzie stanowił przegrody w rzece. Jaz, położony na dnie rzeki, nie powoduje blokady przepływu. W wyniku podpiętrzenia woda w rzece będzie nadal ujęta w korycie – bez zalewania stref przybrzeżnych. Skala wpływu funkcjonowania jazu na środowisko w trakcie eksploatacji z racji małej wysokości piętrzenia w krótkim okresie czasu (w ciągu roku lub raz na kilka lat) jest znikoma.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas