Facebook

MDI Energia chce budować park wiatrowy o mocy 37,5 MW

MDI Energia podpisała przedwstępną umowę ze spółką VisaVento Bau dotyczącą budowy parku wiatrowego Sompolno o łącznej mocy 37,5 MW. Umowa reguluje prawa i obowiązki stron w procesie negocjacji szczegółowych warunków realizacji inwestycji o wartości nie mniejszej niż 29 mln zł.

– Intencją stron jest uzgodnienie szczegółowych postanowień umowy ostatecznej związanej z realizacją zadania inwestycyjnego i zawarcie jej w terminie do dnia 30 grudnia 2019 roku. W przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami i nie zawarcia umowy ostatecznej w terminie do 30 grudnia 2019 roku umowa przedwstępna wygasa – informuje MDI Energia w komunikacie.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas