Facebook

innogy Stoen Operator rozpoczyna projekt Smart Grid

Firma innogy Stoen Operator uruchomiła projekt montażu urządzeń do poprawy detekcji uszkodzeń w sieci SN. Zadanie o nazwie „Budowa sieci inteligentnej na terenie Warszawy poprzez automatyzację linii średniego napięcia (SN) w wyniku zastosowania wskaźników przepływu prądów zwarciowych oraz transformatorów z automatycznym przełącznikiem zaczepów” otrzymała wsparcie unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowę o dofinansowanie innogy Stoen Operator podpisał z Ministerstwem Energii w dniu 30 lipca.

Projekt obejmuje montaż 200 sztuk wskaźników zwarcia z funkcją komunikacji z systemem dyspozytorskim Syndis w stacjach elektroenergetycznych SN/nN. W ramach projektu wymienionych zostanie także kilkanaście istniejących transformatorów na nowe jednostki niskostratne, wyposażone w automatyczną regulację napięcia. Dzięki redukcji strat realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej o ponad 129 GJ.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas