Facebook

Małogabarytowe przekaźniki na napięcie do 70 kV firmy Gigavac

OkladkaES_05_2012_BFirma NO-EL z Katowic, przedstawiciel firmy Gigavac na Polskę, wprowadza na rynek małogabarytowe przekaźniki próżniowe i wypełnione gazem SF6. Przekaźniki dostępne są w zakresie napięć roboczych od 1,5 do 70 kV. Elementy te można wykorzystywać zarówno w aplikacjach prądu przemiennego, jak i stałego.

Przekaźniki Gigavac są projektowane do pracy w najbardziej wymagających aplikacjach wysokich napięć. Znajdują zastosowanie w rozwiązaniach, w których wymagana jest wysoka niezawodność, małe gabaryty oraz odporność na warunki pracy, takie jak zapylenie czy wibracje. Wykorzystywane są m.in. w:
• energetyce i automatyce przemysłowej,
• automatyce maszyn i urządzeń górniczych,
• przemyśle zbrojeniowym,
• aplikacjach realizowanych w strefach niebezpiecznych, w warunkach zagrożenia wybuchem,
• układach diagnostycznych, gdzie potrzebne jest pewne odseparowanie części wysokonapięciowej od pomiarowej,
• obwodach rozładowania pojemności,
• aparaturze kontrolno-pomiarowej.

Rys. 1. Sposób wyprowadzenia przewodów roboczych w przekaźniku

Rys. 1. Sposób wyprowadzenia przewodów roboczych w przekaźniku

Charakterystyka ogólna

Przekaźniki są przystosowane do pracy w zakresie napięć roboczych do 70 kV, napięcie sterowania cewki wynosi odpowiednio: 12.. 28 VDC i 110 VDC. Konfiguracja styków: zwierne, rozwierne i przełączne. W przekaźnikach o zakresie pracy do 10 kV jako izolator wykorzystano próżnię. W przekaźnikach o zakresie pracy od 15 do 70 kV stosuje się wypełnienie gazem SF6. W celu zwiększenia żywotności, do budowy styków wykorzystano twardsze materiały, takie jak wolfram czy molibden. W związku z tym, że styki się nie utleniają, ich niska rezystancja pozwala na przewodzenie prądów o większej wartości niż w przekaźnikach tradycyjnych.

Rys. 2. Przekaźnik GR3BJA335

Rys. 2. Przekaźnik GR3BJA335

Gabaryty

Podstawowym założeniem konstruktorów firmy Gigavac było opracowanie maksymalnie zwartej konstrukcji przekaźników przy jednoczesnym zachowaniu pełnej funkcjonalności i kryteriów bezpieczeństwa. Przykładem rozwiązania konstrukcyjnego jest przekaźnik typu G62: jego gabaryty to średnica 50 mm, wysokość 55 mm przy parametrach elektrycznych (25 kV / 18 A).

Rys. 3. Przekaźnik GH3

Rys. 3. Przekaźnik GH3

Izolacja

W aplikacjach powyżej 1 kV konstruktorom urządzeń elektrycznych dużo problemów sprawiają odległości izolacyjne w powietrzu, sposób prowadzenia i mocowanie przewodów roboczych oraz pewna separacja części sterującej od części roboczej. Sposobem na ominięcie niektórych z tych problemów jest zastosowanie przekaźników z odpowiednio wyprowadzonymi przewodami roboczymi. W każdej grupie aparatów powyżej 5 kV znajdują się przekaźniki dostarczane z odpowiednio zaizolowanymi przewodami roboczymi (długość dobierana jest przez klienta). Sposób wyprowadzenia przewodów roboczych przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 4.  Przekaźnik  G41

Rys. 4. Przekaźnik G41

Przegląd oferty

• Typ GR3BJA335 (1,5 kV / 3A) – miniaturowy przekaźnik charakteryzujący się dużą rezystancją cewki zapewniającą niski prąd płynący w obwodach sterowania,
• typ GH3 (3,5 kV / 18A) – nisko profilowy przekaźnik, wolframowe styki, wypełnienie próżniowe,
• typ G41 (5kV / 30A) – miniaturowy przekaźnik, wolframowe styki, wypełnienie próżniowe,
• typ G81 (10 kV / 20A) – najmniejszy przekaźnik 10 kV, wolframowe styki, wypełnienie próżniowe,
• typ G62 (25 kV / 18A) – kompaktowa konstrukcja, wolframowe styki, wypełnienie SF6.

Rys. 5. Przekaźnik G81

Rys. 5. Przekaźnik G81

Rys. 6. Przekaźnik G62

Rys. 6. Przekaźnik G62

Podsumowanie

Przekaźniki Gigavac sprawdziły się m.in. w najbardziej ekstremalnych sytuacjach, pracując w kombajnach górniczych czy wojskowych transporterach opancerzonych. Wskazuje to, iż aparaty te bardzo dobrze nadają się do stosowania w urządzeniach o najwyższych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa oraz niezawodności.
Adam Wyrozumski
Autor jest pracownikiem
działu technicznego
firmy NO-EL

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas