FacebookGoogle+

Koniunktura w branży: Luty 2019

KONIUNKTURA – CAŁA BRANŻA

Niewielki spadek koniunktury w grudniu  

Ostatni miesiąc ubiegłego roku przyniósł nieznaczną korektę koniunktury w branży elektrotechnicznej w porównaniu z listopadem. Opinie na temat kondycji rynku w porównaniu do analogicznego miesiąca z roku 2017 są lepsze.              

Grudzień to drugi obok stycznia miesiąc, w którym w roku 2018 branża zanotowała spadek koniunktury. W obu przypadkach był on niewielki. Początek ubiegłego roku upłynął pod znakiem korekty o 0,2%, końcówka przyniosła osłabienie o 0,3%. W wyniku grudniowych zmian indeks ko­niunktury stracił 55 pkt. i zatrzymał się na poziomie 18 394 oczek.
Spadki pozostałych wskaźników były na zbliżonym poziomie. Indeks dystrybutorów skurczył się o 0,2%, w produkcji odnotowano spadek o 0,5%, a wśród największych graczy na rynku nastąpiła korekta o 0,4%.

Rozkład opinii

W grudniu największą grupę ankietowanych stanowiły osoby, które poinformowały o pogorszeniu sytuacji w ich firmach. Aż 40% wszystkich pytanych uznało, że sytuacja w porównaniu z listopadem zmieniła się na minus, z czego 26% stwierdziła, że zmiany te były niezbyt istotne, a pozostałe 14% wskazało je jako znaczące. O poprawie sytuacji zaraportowała nieco ponad 1/4 odpowiadających. Tu jednak większy odsetek stanowiły wskazania o dużej poprawie (17%) niż o nieznacznej (9%). Pozostała grupa respondentów – 34% – stwierdziła, że w omawianym czasie nie wystąpiły zmiany w stosunku do miesiąca wcześniejszego.

Rok 2019 w branży 

W tym roku koniunktura w branży elektro powinna utrzymać się w trendzie wzrostowym, choć należy spodziewać się, że tempo wzrostu będzie niższe – podobnie jak w całej gospodarce. Szacuje się, że PKB w tym roku może wzrosnąć poniżej 4%, podczas gdy wzrost za 2018 powinien oscylować w granicach 5% (dane te jeszcze nie zostały podane przez GUS).
W tym roku firmy elektrotechniczne wciąż będą borykały się z trudnościami, które obserwowano w roku ubiegłym. Do najważniejszych zaliczają się niedobór kadry pracowniczej, a także wzrost kosztów działalności (m. in. ze względu na presję wynagrodzeń, wyższe ceny materiałów i drożejącą energię elektryczną), co może znaleźć odzwierciedlenie w spadku rentowności firm.

 

KONIUNKTURA – CAŁA BRANŻA

KONIUNKTURA – CAŁA BRANŻA

KONIUNKTURA – FIRMY DYSTRYBUCYJNE

KONIUNKTURA – FIRMY PRODUKCYJNE

KONIUNKTURA – 30 NAJWIĘKSZYCH FIRM

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas