Facebook

Koniunktura w branży: Kwiecień 2019

KONIUNKTURA – CAŁA BRANŻA

Luty pod znakiem lekkiego pogorszenia nastrojów  

Luty to kolejny miesiąc z rzędu, w którym nieznacznie przeważały negatywne nastroje w branży elektrotechnicznej. Tym razem spadek koniunktury był symboliczny, a lepiej sytuację oceniali producenci oraz najwięksi gracze na rynku.          

Luty był trzecim miesiącem z rzędu, w którym koniunktura w branży była oceniana gorzej. W grudniu indeks nastrojów w elektrotechnice spadł o 0,3%, w styczniu o 0,8%, a w lutym o 0,2%. Mimo negatywnego trendu obserwowanego od trzech miesięcy, pewnym pozytywem jest to, że w lutym dynamika spadku była mniejsza niż na początku roku.
W wyniku 0,2-porocentowej korekty wartość Indeksu Głównego Elektrosystemów zmalała o 36 oczek i na koniec lutego zatrzymała się na poziomie 18 211 punktów. Więcej w omawianym czasie stracił wskaźnik firm dystrybucyjnych. Tu korekta wyniosła 0,6%, co przełożyło się na spadek indeksu ES-D do 22 933 punktów, a więc o 138 niżej niż na koniec stycznia.
Lepsze nastroje panowały wśród przedsiębiorstw zajmujących się produkcją wyrobów elektrotechnicznych. Wskaźnik ES-P zanotował wzrost o 0,6% do 13 152 punktów (+52). Symboliczny wzrost nastąpił także wśród największych graczy na rynku. Wskaźnik ES-P poprawił się o 12 oczek do 11 666 punktów, czyli o 0,1%.

Rozkład opinii w lutym

W lutym opinie na temat koniunktury rozkładały się niemal równomiernie. Największą grupę respondentów (podobnie jak w poprzednich dwóch ostatnich badaniach) stanowili ankietowani, którzy oceniali sytuację w swoich przedsiębiorstwach tak samo jak w styczniu. O poprawie poinformowało 33% pytanych, natomiast o pogorszeniu 32%. O niewielkim spadku koniunktury zadecydował nieco większy odsetek osób, które poinformowały o znaczącym pogorszeniu sytuacji. Takich odpowiedzi udzieliło 6% pytanych, podczas gdy dużą poprawę zaraportowało 4%.

Wciąż lepiej niż przed rokiem

O ile w porównaniu ze styczniem tego roku lutowa koniunktura nieco osłabła, o tyle nadal była ona lepiej oceniana w odniesieniu do lutego 2018. W przypadku całej branży wzrost był na poziomie 1,2%. W dystrybucji dynamika wyniosła 1,9%, w produkcji 1,4%, zaś w największych firmach elektrotechnicznych 1%.

Efekt sezonowości

Obserwowane w ostatnich miesiącach spadki można po części tłumaczyć sezonowością w branży. Początek roku zazwyczaj jest okresem, kiedy firmy elektrotechniczne notują niższe poziomy przychodów w porównaniu z późniejszymi okresami. Z najnowszego badania wynika jednak, że sezonowość ma obecnie mniejszy wpływ na działalność producentów niż w przypadku firm dystrybucyjnych.

 

KONIUNKTURA – CAŁA BRANŻA

KONIUNKTURA – CAŁA BRANŻA

KONIUNKTURA – FIRMY DYSTRYBUCYJNE

KONIUNKTURA – FIRMY PRODUKCYJNE

KONIUNKTURA – 30 NAJWIĘKSZYCH FIRM

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas