«
»
FacebookGoogle+

Koniunktura w branży: KWIECIEŃ 2018

KONIUNKTURA – CAŁA BRANŻA

Branża wraca na ścieżkę wzrostu  

Po niewielkim spadku koniunktury w styczniu, branża powróciła na ścieżkę wzrostu. Luty był oceniany lepiej niż styczeń oraz analogiczny miesiąc z roku ubiegłego. Najlepsze nastroje panowały wśród dystrybutorów.         

Styczniowy symboliczny spadek koniunktury
(-0,2%) należy rozpatrywać w kategorii jednorazowego epizodu. W lutym branża wróciła na wzrostowe tory notując poprawę o 1,4%. Dynamika ta pozwoliła na zwiększenia wartości indeksu nastrojów w branży do poziomu 16 318 punktów (o 225 oczka więcej w porównaniu do stycznia).
Największą poprawę odnotowali dystrybutorzy. Indeks ES-D zwiększył się o 2,4%, przekraczając po raz pierwszy poziom 20 tys. punktów (dokładnie zatrzymał się na pułapie 20 396 pkt.). Wskaźnik ES-P obrazujący zmiany wśród producentów urósł o 0,4% do 11 740 oczek, natomiast wskaźnik największych graczy na rynku umocnił się o 1,1% do poziomu 10 484 punktów.

Rozkład opinii w lutym

W lutym największą grupą badanych stanowiły osoby, które w zarządzanych przez siebie przedsiębiorstwach nie odnotowały zmian w stosunku do pierwszego miesiąca bieżącego roku. Takiej odpowiedzi udzieliło 47% ankietowanych. 41% respondentów zauważyło poprawę, z czego 9% znaczącą a 32% niewielką. O pogorszeniu w stosunku do stycznia poinformowało jedynie 12% pytanych. 3% uznało, że sytuacja uległa dużej zmianie in minus, a 9% określiła ją jako nieznaczną.

Zdecydowana poprawa rok do roku

Luty okazał się nie tylko lepszy od stycznia, ale też od analogicznego miesiąca z roku 2017. Kolejny raz z rzędu poprawa nastrojów rok do roku była znacząca. W całej branży odnotowano wzrost o 4,4%. W dystrybucji nastąpiła poprawa o 5,4% a w produkcji o 3,7%. W przypadku największych graczy na rynku zmiana wyniosła +4,1%.
Tak duże wzrosty to potwierdzenie, że bieżąca koniunktura w elektrotechnice jest korzystna. Ponadto na wysoką dynamikę poprawy wpływa efekt niskiej bazy sprzed roku, gdy branża nie miała się najlepiej m.in. ze względu na niski poziom inwestycji.

Dobrze w budowlance

Obecna sytuacja w branży elektrotechnicznej jest m.in. pochodną tego, co dzieje się w branży budowlanej. Według GUS w lutym koniunktura w budownictwie była oceniana lepiej niż w poprzednich czterech miesiącach i analogicznym miesiącu ostatnich dziewięciu lat. Korzystne są też przewidywania dotyczące przyszłego portfela zamówień.
Mimo pozytywnych sygnałów płynących z rynku, branża budowlana wskazuje kilka barier, które utrudniają prowadzenie działalności. Do najistotniejszych należą koszty zatrudnienia, niedobór wykwalifikowanej kadry pracowniczej, a także wzrost kosztów materiałów. Nadal problemem są również rosnące opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe.

KONIUNKTURA – CAŁA BRANŻA

KONIUNKTURA – CAŁA BRANŻA

KONIUNKTURA – FIRMY DYSTRYBUCYJNE

KONIUNKTURA – FIRMY PRODUKCYJNE

KONIUNKTURA – 30 NAJWIĘKSZYCH FIRM

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas