FacebookGoogle+

Koniunktura w branży: PAŹDZIERNIK 2018

KONIUNKTURA – CAŁA BRANŻA

Tempo wzrostu w sierpniu osłabło  

Sierpień w branży elektrotechnicznej upłynął pod znakiem dalszego wzrostu koniunktury. Dynamika jednak osłabła. Duży wpływ miał na to segment dystrybucji, który w porównaniu do miesiąca wcześniejszego zanotował tylko symboliczne zwyżki.            

Na przełomie tego roku koniunktura w bran­ży elektrotechnicznej rosła w sporym tempie – odpowiednio o 1,6% w czerwcu i o 1,4% w lipcu. W sierpniu trend wzrostowy się utrzymał, ale dynamika nie była już tak znacząca. Wskaźnik nastrojów w elektrotechnice w ostatnim wakacyjnym miesiącu zyskał 0,5% i zatrzymał się na poziomie 17 544 punktów.
W przypadku dystrybucji wzrost był symboliczny i wyniósł zaledwie 0,1%. Wartość indeksu ES-D urosła do 22 144 punktów. Zdecydowanie większe wzrosty odnotował wskaźnik firm specjalizujących się w produkcji wyrobów elektrotechnicznych. Tu wzrost był na poziomie 1%, dzięki czemu indeks ES-D zatrzymał się na 12 535 punktach. Wskaźnik największych graczy w branży – ES-30 – zyskał 0,3%, co pozwoliło mu zwiększyć swoją wartość do 11183 punktów.

Rozkład opinii w sierpniu

Jak wynika z najnowszego badania nastrojów, w sierpniu największą grupę respondentów stanowili przedstawiciele firm, w których sytuacja w omawianym miesiącu była podobna do tej z lipca. Takiej odpowiedzi udzieliło 39% ankietowanych. 35% pytanych zauważyło w swoich przedsiębiorstwach poprawę, z czego dużą 11%, a niewielką pozostałe 24%. Pogorszenie odnotowało natomiast 26% badanych. W 18% firm było ono nieznaczne, a w 8% znaczące.

Niższe wzrosty rok do roku

Porównując koniunkturę w sier­pniu w odniesieniu do analogicznego miesiąca roku ubiegłego, nadal widoczna jest poprawa. Jej skala, choć nadal duża, jest nieco niższa niż ta zgłaszana miesiąc wcześniej (lipiec 2018 do lipca 2017). Wówczas wzrosty zamykały się w granicach 3-4%, obecnie od ponad 1% do niespełna 3%. Spadek dynamiki to m.in. efekt bazy porównawczej. Wcześniejsze badania odnosiły się do miesięcy roku 2017, gdy koniunktura w branży nie była zbytnio korzystna. Obecnie porównywane są ubiegłoroczne miesiące, w których sytuacja w sektorze elektrotechnicznym uległa już poprawie.

Problemy w budowlance

W kolejnych miesiącach korzystna koniunktura w branży powinna się utrzymać. Niewiadomą pozostaje jednak tempo jej wzrostu. Czynnikiem in plus jest sezonowość i korzystne otoczenie gospodarcze. Z drugiej strony coraz częściej pojawiają się głosy o rosnących problemach w budownictwie. Firmy budowlane borykają się bowiem z rosnącymi kosztami (wzrost cen materiałów i płac), czy niedoborem wykwalifikowanych kadr. Rośnie także liczba budowlanych dłużników. Taka sytuacja może spowodować kolejną falę upadłości zarówno w budownictwie, jak i sektorach ściśle z nim powiązanych.

KONIUNKTURA – CAŁA BRANŻA

KONIUNKTURA – CAŁA BRANŻA

KONIUNKTURA – FIRMY DYSTRYBUCYJNE

KONIUNKTURA – FIRMY PRODUKCYJNE

KONIUNKTURA – 30 NAJWIĘKSZYCH FIRM

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas