«
»
FacebookGoogle+

Koniunktura w branży: SIERPIEŃ 2017

KONIUNKTURA – CAŁA BRANŻA

Szybsze tempo wzrostu w czerwcu

W czerwcu koniunktura w branży elektrotechnicznej poprawiła się o 1,1%. To ponad dwa razy więcej niż w maju. W porównaniu do czerwca 2016 sytuacja nie wygląda już tak dobrze. Lepsze nastroje niż przed rokiem mieli tylko dystrybutorzy.        

Czerwiec okazał się drugim z rzędu miesiącem, kiedy branża elektrotechniczna zanotowała wzrosty. Po majowej poprawie o 0,5%, kolejny miesiąc przyniósł kontynuację pozytywnego trendu. Co więcej Indeks Elektrosystemów podskoczył o 1,1%, co jest ponad dwa razy lepszym rezultatem niż miesiąc wcześniej.
W wyniku czerwcowych wzrostów Główny Indeks Elektrosystemów zatrzymał się na poziomie 14 653 punktów, zyskując w stosunku do maja 159 oczek. Największy wpływ na taki poziom poprawy miał sektor dystrybucji, który, podobnie jak przed miesiącem, zyskał 1,5%. Tym razem wskaźnik ten zatrzymał się na poziomie 17 892 punktów. Indeks producentów po majowej korekcie o 1% odrobił część strat i zyskał 0,6% (osiągnął wartość 10 753 pkt). Dobry rezultat wypracowali także najwięksi gracze z branży. Ich wskaźnik zyskał 0,9% zwyżkując do 9 518 oczek.

Rozkład opinii w czerwcu

W czerwcu blisko połowa ankietowanych (dokładnie 48%) oceniała sytuację w swoich przedsiębiorstwach pozytywnie. 6% z nich poinformowało o dużej poprawie, zaś o nieznacznej kolejne 42%. Co piąty ankietowany był zdania, że czerwiec w jego firmie był gorszy w porównaniu do maja, z czego tylko 3% pytanych odczuło znaczące pogorszenie, a niewielkie 17%. Co trzeci respondent (dokładnie 32%) uznał, że czerwiec był pod względem koniunktury podobny do miesiąca wcześniejszego.

Gorzej niż przed rokiem

O ile w porównaniu do maja sytuacja we wszystkich badanych segmentach rynku uległa poprawie, o tyle w stosunku do czerwca roku ubiegłego roku nie było aż tak pozytywnie. Jedynie sektor dystrybucji zanotował wzrost rok do roku – o 0,5%. W przypadku producentów nastąpił spadek o 1,1%, a wśród największych graczy na rynku o 0,3%. Tym samym cała branża zanotowała wynik gorszy o 0,6%.

Czynniki poprawy

W czerwcu sytuacja w branży elektrotechnicznej uległa dalszej poprawie (miesiąc do miesiąca) m.in. dzięki polepszającej się koniunkturze w całej gospodarce, rosnącemu strumieniowi napływających środków unijnych, większej niż w maju liczbie dni roboczych (21 wobec 19) oraz lepszym nastrojom w sektorze budowlanym. W omawianym czasie – jak podaje Główny Urząd Statystyczny – ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtował się na poziomie plus 6,4 wobec plus 2,5 w maju. Co więcej, oceny dotyczące portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej były w czerwcu pozytywne po raz pierwszy od sześciu lat, czyli od połowy 2011 roku.

 

 

KONIUNKTURA – CAŁA BRANŻA

KONIUNKTURA – CAŁA BRANŻA

KONIUNKTURA – FIRMY DYSTRYBUCYJNE

KONIUNKTURA – FIRMY PRODUKCYJNE

KONIUNKTURA – 30 NAJWIĘKSZYCH FIRM

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas