«
»
FacebookGoogle+

Koniunktura w branży: PAŹDZIERNIK 2017

KONIUNKTURA – CAŁA BRANŻA

Końcówka wakacji przyniosła wzrosty 

W sierpniu koniunktura w branży elektrotechnicznej poprawiła się zarówno w stosunku do lipca jak, i do sierpnia przed rokiem. Sezonowość oraz poprawiająca się sytuacja w budownictwie pozwalają przewidywać, że pozytywny trend wzrostowy w nadchodzących miesiącach zostanie utrzymany.         

Po lipcowych – jak się okazało – jednorazowych spadkach sierpień przyniósł poprawę koniunktury, która pozwoliła na odrobienie strat z miesiąca wcześniejszego z nawiązką. W lipcu indeks nastrojów w branży stracił 0,3%, by w sierpniu odbić o 0,8%. W wyniku tych wzrostów wartość wskaźnika koniunktury w branży poprawiła się o 177 oczek do 14 726 punktów.
Nieco większą dynamikę (+0,9%) odnotował sektor dystrybucji. Indeks ES-D poprawił się o 161 punktów i zatrzymał na poziomie 18 071 punktów. W przypadku producentów wskaźnik ES-P urósł o 0,6% do 10 709 oczek, zaś indeks największych graczy na rynku podniósł się o 0,7% do 9 508 punktów.

Rozkład opinii w sierpniu

Największą grupą ankietowanych w bieżącym badaniu stanowili respondenci, którzy w zarządzanych przez siebie przedsiębiorstwach nie odnotowali zmian w stosunku do miesiąca wcześniejszego. Takiej odpowiedzi udzieliło 38% pytanych. Nieznacznie mniej odczuło w tym czasie poprawę, z czego 12% dużą a 25% niewielką. Pogorszenie sytuacji w sierpniu nastąpiło zdaniem co czwartego ankietowanego. 6% badanych stwierdziło, że było ono znaczące, kolejne 19% było zdania, że zmiana była niewielka.

Poprawa w stosunku do sierpnia 2016

Z najnowszego badania nastrojów wynika, że sytuacja w sierpniu uległa poprawie nie tylko w porównaniu do lipca bieżącego roku, ale też w stosunku do analogicznego miesiąca roku ubiegłego. W przypadku całej branży nastąpił wzrost o 1,2%. W dystrybucji wynik był na poziomie +1,4%, w produkcji +0,5% zaś wśród największych firm elektrotechnicznych poprawa wyniosła 0,7%.

Nadal dobre wieści z budownictwa

Historycznie drugie półrocze, a zwłaszcza czwarty kwartał, jest lepsze dla branży elektrotechnicznej pod względem generowanych przychodów. Oznacza to, że najbliższe miesiące powinny charakteryzować się wzrostową tendencją w koniunkturze. Oprócz sezonowości wpływ na poprawę w branży powinna mieć dobra sytuacja w budownictwie, na którą segment elektrotechniki zazwyczaj reaguje z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Dane płynące z budownictwa są pozytywne, co potwierdza m.in. raport GUS. Według dokumentu Urzędu, w sierpniu produkcja budowlano-montażowa była wyższa rok do roku o 23,5%, zaś narastająco za osiem miesięcy wynik poprawił się o 12,5%.

KONIUNKTURA – CAŁA BRANŻA

KONIUNKTURA – CAŁA BRANŻA

KONIUNKTURA – FIRMY DYSTRYBUCYJNE

KONIUNKTURA – FIRMY PRODUKCYJNE

KONIUNKTURA – 30 NAJWIĘKSZYCH FIRM

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas