FacebookGoogle+

Koniunktura w branży: LIPIEC / SIERPIEŃ 2018

KONIUNKTURA – CAŁA BRANŻA

Branża wciąż rośnie ale dynamika spada  

Maj przyniósł dalsze wzrosty koniunktury w branży elektrotechnicznej. Kolejny miesiąc z rzędu widoczne jest jednak słabnące tempo dynamiki, które tym razem było o ponad połowę mniejsze niż w kwietniu.            

W maju firmy elektrotechniczne po raz kolejny zanotowały poprawę koniunktury. W odróżnieniu od miesięcy wcześniejszych tempo wzrostu dla wszystkich grup przedsiębiorstw było podobne. Indeks Elektrosystemów obejmujący wynik całej branży zanotował poprawę o 0,5%. To o ponad połowę mniej niż miesiąc wcześniej (1,2%). W rezultacie powyższych wzrostów wskaźnik nastrojów w branży urósł o 84 oczka, zatrzymując się na poziomie 16 945 punktów.
Nieznacznie więcej zyskał indeks dystrybutorów oraz wskaźnik największych przedsiębiorstw z branży. ES-D zanotował wzrost o 0,6% (128 oczek), co pozwoliło poprawić zeszłomiesięczny rezultat do 21 515 punktów. ES-30 po takim samym wzroście osiągnął poziom 10 844 punktów. Nieco niższym tempem wzrostu niż cała branża może pochwalić się segment przedsiębiorstw produkcyjnych. Wartość indeksu ES-P zwiększyła się do 11 988 punktów, czyli o 0,4% (48 oczek) w porównaniu z kwietniem.

Poprawa w większości firm

W najnowszym badaniu największą grupę respondentów stanowili przedstawiciele firm, w których odnotowano poprawę. Takiej odpowiedzi udzieliło 42% pytanych, z czego 4% odczuło dużą zmiany na plus a 38% niewielką. Podobna sytuacja jak w kwietniu panowała w 37% badanych przedsiębiorstw, natomiast 21% ankietowanych uznało, że w ich firmie w maju nastąpiło pogorszenie (niewielkie w 15%, a duże w kolejnych 6%).

Lepiej niż w maju 2017

Porównując sytuację na rynku elektrotechnicznym w maju, z tą jaka panowała w analogicznym miesiącu roku ubiegłego, nadal widoczna jest poprawa. Tym razem jednak nie jest ona już tak znacząca jak raportowana w miesiącach wcześniejszych. O ile w poprzednim badaniu cała branża informowała o wzroście na poziomie 4,1%, o tyle w bieżącym, porównującym maj 2018 do maja 2017, zmiana wyniosła już tylko +1,6%.
Jedynie w segmencie dystrybucji nadal utrzymywała się wysoka dynamika rok do roku (+4,2%). W przypadku producentów wyniosła ona już tylko 0,9%, natomiast wśród największych graczy na rynku wynik był na poziomie 1,7%.

Efekt niskiej bazy będzie coraz mniejszy

Wyniki porównujące koniunkturę rok do roku wskazują, że różnice między analogicznymi miesiącami z lat 2018 i 2017 się kurczą. W najbliższym czasie taka sytuacja może się nadal utrzymywać. Zanikać będzie bowiem efekt tzw. niskiej bazy z ubiegłego roku, przez co na ocenę tych okresów większy wpływ będzie miała koniunktura z roku bieżącego. A ta jak na razie przedstawia się korzystnie.

KONIUNKTURA – CAŁA BRANŻA

KONIUNKTURA – CAŁA BRANŻA

KONIUNKTURA – FIRMY DYSTRYBUCYJNE

KONIUNKTURA – FIRMY PRODUKCYJNE

KONIUNKTURA – 30 NAJWIĘKSZYCH FIRM

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas