FacebookGoogle+

Koniunktura w branży: CZERWIEC 2018

KONIUNKTURA – CAŁA BRANŻA

Producenci spowolnili wzrost koniunktury  

W kwietniu koniunktura kontynuowała wzrostowy trend, jednak jego dynamika była o blisko połowę słabsza niż przed miesiącem. To efekt mniejszych wzrostów wśród producentów elektrotechniki.           

Kwiecień to kolejny miesiąc z rzędu, w którym sektor elektrotechniki zanotował wzrost koniunktury. Tym razem wskaźnik obrazujący nastroje w branży rósł wolniej niż w marcu. W omawianym czasie Indeks Elektrosystemów zanotował poprawę o 1,2% wobec 2,1% w miesiącu wcześniejszym. W efekcie kwietniowych zmian wartość wskaźnika głównego zwiększyła się o 200 oczek do 16 861 pkt. Niższe tempo wzrostu można by tłumaczyć mniejszą liczbą dni roboczych (20 w kwietniu wobec 22 w marcu), jednak jak pokazują wyniki w poszczególnych grupach firm, wymiar czasu pracy mógł mieć wpływ głównie w segmencie produkcji. Indeks ES-P zanotował w kwietniu wzrost o 0,5% (do 11 940 pkt.), miesiąc wcześniej rósł znacznie mocniej (o 1,2%). W przypadku dystrybucji dynamika była na podobnym poziomie. Wskaźnik ES-D poprawił wartość o 2,5% (do 21 387 punktów) wobec 2,4% w marcu. Indeks największych graczy na rynku ES-30 urósł w kwietniu o 1,1% do 10 779 punktów (miesiąc wcześniej o 1,7%).

Poprawa w większości firm

Jak wynika z najnowszego badania, poprawę w swoich firmach odnotowało 46% ankietowanych, z czego 10% odczuło dużą zmiany na plus a 36% niewielką. Podobna sytuacja jak w marcu panowała w 34% badanych przedsiębiorstw, zaś co piąty respondent uznał, że w jego firmie w kwietniu nastąpiło pogorszenie (niewielkie w 14%, duże w 6%).

Wciąż znacznie lepiej niż przed rokiem

Porównując sytuację w branży w kwietniu, z tą jaka panowała w analogicznym miesiącu roku ubiegłego, nadal widoczna jest zdecydowana poprawa. W całej branży odnotowano wzrost rok do roku o 4,1%. W sektorze dystrybucyjnym wyniósł on 5,4%, w produkcji 3,3%, zaś wśród największych graczy 4,3%. Podobnie jak przed miesiącem wpływ na tak dużą dynamikę rok do roku ma efekt niskiej bazy oraz korzystna sytuacja w branży obecnie. W kolejnych miesiącach można się więc spodziewać pewnego ograniczenia tych wzrostów, gdyż przyszłe dane będą już porównywane z okresami, gdy w branży panowała lepsza koniunktura.

Rynek nadal powinien rosnąć

Korzystna sytuacja w elektrotechnice w najbliższym czasie powinna nadal się utrzymywać, ze względu na trwające ożywienie w inwestycjach. Nie oznacza to, że na rynku nie występują problemy. Wśród nich można wymienić chociażby rosnące koszty pracy i ceny surowców oraz brak wykwalifikowanych pracowników. Od pewnego czasu sygnalizowane są także problemy z pogarszającą się lojalnością płatniczą firm budowlanych na rzecz dostawców i podwykonawców.

KONIUNKTURA – CAŁA BRANŻA

KONIUNKTURA – CAŁA BRANŻA

KONIUNKTURA – FIRMY DYSTRYBUCYJNE

KONIUNKTURA – FIRMY PRODUKCYJNE

KONIUNKTURA – 30 NAJWIĘKSZYCH FIRM

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas