FacebookGoogle+

BIOT z dofinansowaniem na projekt B+R

BIOT, spółka zależna LUG podpisała 13 czerwca umowę na dofinansowanie projektu „Inteligentne układy sensoryczne do zarządzania oświetleniem w rozwiązaniach od smart lighting do smart city. Badania i prototypowanie” realizowanego w ramach RPO – Lubuskie 2020.

Całkowity koszt projektu wynosi 4,9 mln zł, z czego: wartość kosztów kwalifikowanych 4,22 mln zł, kwota dofinansowania 2,12 mln zł, a nakłady w pozostałym zakresie w kwocie 2,77 mln zł zostaną sfinansowane ze środków własnych spółki.

Projekt złożony przez BIOT ma charakter projektu badawczego, w ramach którego zaplanowano realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Ich efektem będzie utworzenie systemów i rozwiązań z zakresu IoT. Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej i wykreowanie innowacyjnych produktów i rozwiązań. Projekt będzie także wykorzystywał rezultaty prac badawczo-rozwojowych LUG Light Factory wypracowane w ramach realizowanego już projektu „Innowacyjny zestaw specjalistycznych opraw oświetleniowych do współpracy z inteligentnym systemem zarządzania – od badań do prototypów”, wpisując się w pewną ciągłość oraz komplementarność badań naukowych prowadzonych w regionie.
Projekt będzie realizowany do końca września 2019 roku.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas