Facebook

LUG

LUG notuje wzrost sprzedaży i zamienia stratę w zysk

Według szacunków sprzedaż Grupy LUG wzrosła w pierwszym półroczu 2020 o 9,3% do ponad 90 mln zł. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 4,6 mln zł, wobec 0,75 mln zł straty, jaką zielonogórski producent systemowych rozwiązań z zakresu profesjonalnej techniki świetlnej zanotował w pierwszej połowie roku ubiegłego. Grupa LUG – zgodnie z opublikowanymi szacunkami – zanotowała w…

Więcej

Afrykańska spółka LUG zarejestrowana

Na początku czerwca LUG związał spółkę zależną LUG West Africa Limited z siedzibą w Lagos w Nigerii. 8 lipca nowa spółka została zarejestrowana i wpisana do lokalnego rejestru przedsiębiorców. – Spółka LUG West Africa Limited została utworzona na czas nieograniczony, a przedmiotem jej działalności jest realizowanie aktywności komercyjnej w zakresie profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych LED na…

Więcej

LUG z historycznie wysoką sprzedażą

Grupa LUG w pierwszym kwartale poprawiła sprzedaż o blisko 8%. Skonsolidowany zysk netto, m.in. dzięki pozytywnym różnicom kursowym jednej ze spółek zależnych, wzrósł o blisko połowę. Zielonogórski producent oświetlenia wszedł także w nowe obszary działalności, co ma zminimalizować ewentualny wpływ spowolnienia gospodarczego w związku z COVID-19. Pierwszy kwartał 2020 roku przyniósł Grupie LUG poziom przychodów…

Więcej

LUG utworzył spółkę w Nigerii

Polski producent oświetlenia LUG z Zielonej Góry, utworzył 5 czerwca spółkę zależną LUG West Africa Limited z siedzibą w Lagos w Nigerii. Kapitał zakładowy spółki wynosi 10 mln NGN (ok. 100 tys. zł) i dzieli się na 10 mln akcji zwykłych o wartości 1 NGN każda. LUG objął 70% akcji w kapitale zakładowym uprawniających do…

Więcej

LUG nie zwalnia tempa mimo koronawirusa

Oświetleniowa spółka podkreśla, że mimo panującej obecnie trudnej sytuacji utrzymuje ciągłość produkcji i realizuje dostawy.  – Obecna sytuacja wynikająca z dynamicznego postępowania epidemii wirusa 2019-nCoV (COVID-19) wymaga od nas zdecydowanych działań i wdrażania rozwiązań mających na celu zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa oraz utrzymanie niezakłóconego funkcjonowania naszej firmy – czytamy w komunikacie LUG. Spółka podkreśla, że…

Więcej

LUG tworzy nową spółkę zależną

W dniu 27 stycznia została zawiązana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca jednostką zależną wobec LUG – LUG Services. Kapitał zakładowy nowego podmiotu wynosi 50 tys. zł, w której LUG objął udziały o łącznej wartości 48,5 tys. zł (50 zł każdy). Stanowi to 97% kapitału zakładowego i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników…

Więcej

LUG ze stratą i spadkiem obrotów

Grupa LUG w trzecim kwartale zanotowała spadek sprzedaży o 13% do 37,3 mln zł i miała 0,7 mln zł straty wobec 2,4 mln zł zysku rok wcześniej. Jako powód słabszych wyników spółka podaje pogarszającą się koniunkturę w Polsce, od której producent chce się mocniej uniezależnić, intensyfikując sprzedaż zagraniczną. LUG przedstawił szacunkowe dane finansowe po trzech…

Więcej

Wyniki LUG mocno w górę

Według wstępnych szacunków, w drugim kwartale skonsolidowane przychody LUG osiągnęły rekordową wartość 41,65 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 25%. Zysk netto w tym czasie zwiększył się o 15% do blisko 1,5 mln zł. W całym pierwszym półroczu obroty Grupy LUG były na poziomie 76,66 mln zł, czyli o 20,2% wyższym niż…

Więcej

LUG otwiera spółkę w Turcji

LUG zawarł umowę, na podstawie której powstanie nowa spółka LUG Turkey, koncentrująca się na działalności handlowej w obszarze profesjonalnego oświetlenia LED na rynku tureckim. Utworzenie następnej spółki zagranicznej wchodzącej w skład Grupy LUG jest kolejnym krokiem ku realizacji strategicznych kierunków rozwoju LUG na lata 2017-2021, które zakładają m.in. dalszą internacjonalizację oraz wzrost udziału eksportu w…

Więcej

BIOT z dofinansowaniem na projekt B+R

BIOT, spółka zależna LUG podpisała 13 czerwca umowę na dofinansowanie projektu „Inteligentne układy sensoryczne do zarządzania oświetleniem w rozwiązaniach od smart lighting do smart city. Badania i prototypowanie” realizowanego w ramach RPO – Lubuskie 2020. Całkowity koszt projektu wynosi 4,9 mln zł, z czego: wartość kosztów kwalifikowanych 4,22 mln zł, kwota dofinansowania 2,12 mln zł,…

Więcej

LUG zwiększa sprzedaż i podwaja zysk

Według wstępnych danych, Grupa LUG w czwartym kwartale 2017 roku wypracowała 39,3 mln zł przychodów, co w porównaniu z analogicznym okresem roku 2016 oznacza wzrost o 15%. Zysk netto wyniósł ponad 2,5 mln zł i był wyższy wobec tego sprzed roku o 110%. Narastająco po 12 miesiącach 2017 roku przychody zamknęły się na poziomie 142,3…

Więcej

LUG może zostać ukarany przez URE

Prezes URE wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia LUG Light Factory kary pieniężnej w związku z podejrzeniem o naruszeniu przez spółkę obowiązku stosowania się do wprowadzonych w dniach 10 – 31 sierpnia 2015 r. ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Z przesłanego przez Prezesa URE zestawienia wynika, że LUG Light Factory (spółka zależna LUG)…

Więcej

LUG oświetli metro w Sao Paulo

Spółka LUG do Brazil Ltda. należąca do Grupy Kapitałowej LUG S.A. podpisała kontrakt na dostawy specjalistycznego oświetlenia do modernizowanych linii metra w Sao Paulo (Brazylia). Pierwsza część modernizacji obejmie trzy najstarsze odcinki metra. Jest to projekt pilotażowy, który ma być w przyszłości rozszerzony na pozostałe linie podziemnej kolei w Sao Paulo. Kontrakt zakłada dostawy oświetlenia…

Więcej

LUG miał niższe obroty ale zarobił o połowę więcej

Skonsolidowane przychody LUG, producenta opraw oświetleniowych z Zielonej Góry, w pierwszym kwartale bieżącego roku wyniosły 19,2 mln zł w porównaniu do 20,9 mln zł rok wcześniej. – Dynamika przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2012 r. osiągnęła poziom -7,99% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 r. Największy wpływ na wskazaną ujemną dynamikę miały przychody…

Więcej

LUG nawiązał współpracę z Wyższą Szkołą Logistyki

Firma LUG Light Factory, spółka zależna LUG, podjęła współpracę z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu wspierając inicjatywę pt. „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji”. W ramach projektu powstało innowacyjne narzędzie Wirtualne Laboratoria Logistyczno-Spedycyjne i Magazynowe (WLLSiM), wykorzystujące zaawansowane technologie z zakresu oprogramowań biznesowych ERP (Enterprise Resource Planning). Dzięki niemu uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą uczyć się jak…

Więcej

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas