Facebook

LUG z historycznie wysoką sprzedażą

Grupa LUG w pierwszym kwartale poprawiła sprzedaż o blisko 8%. Skonsolidowany zysk netto, m.in. dzięki pozytywnym różnicom kursowym jednej ze spółek zależnych, wzrósł o blisko połowę. Zielonogórski producent oświetlenia wszedł także w nowe obszary działalności, co ma zminimalizować ewentualny wpływ spowolnienia gospodarczego w związku z COVID-19.

Pierwszy kwartał 2020 roku przyniósł Grupie LUG poziom przychodów w wysokości 45,39 mln zł, co oznacza 7,9% wzrostu względem analogicznego kwartału przed rokiem. Przychody ze sprzedaży zrealizowane w omawianym okresie były historycznie najwyższym poziomem sprzedaży zrealizowanym w pierwszych trzech miesiącach roku. Wynik ten jest efektem przesunięcia realizacji części ważnych projektów zagranicznych z końcówki roku 2019 na pierwszy kwartał tego roku.

W analizowanym okresie zysk brutto na sprzedaży wyniósł 18,28 mln zł, wzrastając 6% rok do roku z poziomu 17,25 mln zł, natomiast marża brutto na sprzedaży nieznacznie spadła, o 0,8 punktu procentowego do 40,28%.

Grupa LUG w pierwszym kwartale 2020 roku wypracowała zysk operacyjny na poziomie o 25,6% niższym niż przed rokiem tj. 1,11 mln zł. Znalazło to odzwierciedlenie w poziomie marży operacyjnej, która wyniosła 2,4% i była o 1,1 punktu procentowego niższa niż rok wcześniej. Wobec wskazanego poziomu zysku operacyjnego, skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 3,4 mln zł. Jest to poziom o 1,7% niższy niż przed rokiem i jednocześnie istotnie wyższy niż w pierwszych kwartałach lat poprzednich. Marża EBITDA wyniosła tym samym 7,5%.

Skonsolidowany zysk netto wobec pozytywnego wpływu różnic kursowych odnotowanych przez spółkę zależną LUG Argentina wzrósł o 47,4% notując wynik 1,91 mln zł. Dzięki temu marża netto wzrosła o 1,1 punktu procentowego i osiągnęła poziom 4,2%.

– Zarząd ocenia kondycję Grupy LUG w przyszłych okresach jako stabilną. W pierwszym kwartale 2020 roku nie zaobserwowano wyraźnego wpływu pandemii COVID-19 na wynik finansowy grupy, aczkolwiek nie można wykluczyć wpływu pandemii oraz ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego na wyniki finansowe przyszłych okresów działalności – informuje LUG.

Spółka, obserwując spowolnienie gospodarcze i opóźnienia w realizacji projektów oświetleniowych, podjęła szereg działań prewencyjnych w celu zminimalizowania ewentualnego szkodliwego wpływu tych zjawisk na przyszłe wyniki finansowe kolejnych okresów bilansowych. Jednym z tych działań było wejście w nowe obszary rynku i wdrożenie rodziny opraw dedykowanych do dezynfekcji powietrza i przestrzeni.

– Jest to odpowiedź Grupy LUG na nowe potrzeby segmentu medycznego i usługowego na świecie. Efekty tych działań zarząd będzie mógł podsumować w kolejnych okresach sprawozdawczych – czytamy w komunikacie spółki.

Więcej aktualności

LUG notuje wzrost sprzedaży i zamienia stratę w zysk

LUG notuje wzrost sprzedaży i zamienia stratę w zysk

Według szacunków sprzedaż Grupy LUG wzrosła w pierwszym półroc…

Konkurs Osobowość Roku 2020

Konkurs Osobowość Roku 2020

Kapituła Konkursu Osobowość Roku rozpoczęła przyjmowanie zgłos…

Rekordowy lipiec TIM-u

Rekordowy lipiec TIM-u

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM-u wyniosły w l…

Rexel mocno odczuł skutki pandemii

Rexel mocno odczuł skutki pandemii

W drugim kwartale sprzedaż Rexela była o ponad 19% niższa niż …

Więcej aktualności

LUG notuje wzrost sprzedaży i zamienia stratę w zysk

LUG notuje wzrost sprzedaży i zamienia stratę w zysk

Według szacunków sprzedaż Grupy LUG wzrosła w pierwszym półroczu 2020 o 9,3% do ponad 90 mln zł. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 4,6 mln zł, wobec 0,75 mln zł straty, jaką zielonogórski producent systemowych rozwiązań z zakresu profesjona…

Konkurs Osobowość Roku 2020

Konkurs Osobowość Roku 2020

Kapituła Konkursu Osobowość Roku rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do jego 5. edycji odbywającej się w 2020 roku. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas Międzynarodowych Targów Elektrotechnika i Międzynarodowych Targów Światło w Warszawie…

Rekordowy lipiec TIM-u

Rekordowy lipiec TIM-u

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM-u wyniosły w lipcu 2020 roku rekordowe 86,3 mln zł, a więc aż o 19,7% w analogicznym miesiącu roku ubiegłego. Skumulowane obroty za okres styczeń-lipiec 2020 osiągnęły poziom 520,5 mln zł, czy…

Rexel mocno odczuł skutki pandemii

Rexel mocno odczuł skutki pandemii

W drugim kwartale sprzedaż Rexela była o ponad 19% niższa niż przed rokiem. Narastająco po sześciu miesiącach obroty zmniejszyły się o 11%. Skutki pandemii COVID-19 spółka odczuła mocno m.in. na rodzimym francuskim rynku. Przychody Grup…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas