Facebook

LUG: wyższa sprzedaż ale niższe marże

Grupa Kapitałowa LUG S.A. opublikowała skonsolidowane wyniki za II kwartał 2022 roku. Firma uzyskała 26% wzrost sprzedaży w II kwartale 2022 w porównaniu do analogicznego okresu roku 2021. Jednocześnie odnotowała niższe marże ze względu na rosnące koszty.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LUG SA w II kwartale 2022 roku osiągnęły poziom 59,74 mln PLN (+26,1% r/r). Sprzedaż w ujęciu narastającym za I półrocze 2022 osiągnęła poziom 116,71 mln PLN w porównaniu z poziomem 84,92 mln PLN za dwa kwartały 2021 roku (+37,4% r/r).
Pomimo występujących ograniczeń w dostępności elektroniki, wynik ten był możliwy do osiągnięcia dzięki posiadanemu zapasowi komponentów oraz realizacji wysokiego stanu zamówień. W wyniku analizowanego okresu widoczne są również przychody zrealizowane w ramach projektu modernizacji oświetlenia Miasta Stołecznego Warszawy, które w II kwartale br. wyniosły 4,3 mln PLN a w całym I półroczu 2022 roku osiągnęły poziom 5,6 mln PLN – przekazał LUG w komunikacie.

Zysk brutto
Zysk brutto na sprzedaży za II kwartał 2022 osiągnął poziom 23,18 mln PLN wobec 20,58 mln PLN w II kwartale 2021 r. (+12,6% r/r) przy poziomie marży brutto na sprzedaży 38,8% (-4,6 p.p. r/r).
W okresie od stycznia do czerwca z kolei zysk brutto na sprzedaży ukształtował się na poziomie 44,39 mln PLN (+23,1% niż w roku ubiegłym). Marża brutto na sprzedaży po 6 miesiącach 2022 roku wyniosła 38,0% i była niższa o -4,5 p.p. r/r.
Niższa marża, podobnie jak w I kwartale 2022 roku, podyktowana była realizacją ofert i umów złożonych w okresie dynamicznie rosnących cen komponentów i transportów, ograniczających możliwość korekty tychże cen. Zarząd LUG obserwuje nieustanny wzrost cen komponentów będący następstwem rosnących kosztów energii elektrycznej i gazu na świecie, a także wyższymi kosztami pracy – napisano w komunikacie.

Zysk operacyjny, EBITDA
Zysk operacyjny w II kwartale 2022 wyniósł 2,45 mln PLN w stosunku do 2,61 mln PLN w II kwartale 2021 (-6,4% r/r). Skonsolidowany zysk operacyjny w ujęciu narastającym wzrósł o 48,2% i wyniósł 4,72 mln PLN wobec 3,19 mln PLN w I połowie 2021 roku. Marża operacyjna wyniosła odpowiednio 4,1% i 4,0% dla kwartału i półrocza.
Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 5,45 mln PLN w II kwartale 2022 (+4,3% r/r). Marża EBITDA wyniosła w II kw. 2022 roku 9,1% i była o 1,9 p.p. niższa rok do roku. Narastająco wynik EBITDA za 6 miesięcy 2022 roku wyniósł 10,4 mln PLN i był wyższy o 24,2% niż w analogicznym okresie 2021 roku gdy wynosił 8,37 mln PLN. Marża EBITDA za I półrocze wyniosła 8,9% wobec 9,9% przed rokiem (-1,0 p.p. r/r).

Wynik netto
Skonsolidowany wynik netto Grupy Kapitałowej LUG w I półroczu 2022 roku wyniósł 1,69 mln PLN wobec poziomu 1,55 mln PLN w I półroczu 2021 roku (+9,0% r/r), natomiast w samym II kwartale br. zysk netto wyniósł 849 tys. PLN wobec 783 tys. PLN rok wcześniej (+8,4% r/r). Marża netto wyniosła odpowiednio 1,4% w II kwartale 2022 oraz 1,5% w okresie I półrocza 2022 roku. Jak informuje firma, kluczowy wpływ na spadek poziomu marży netto miały wspomniane wyżej efekty materializacji wyższych cen komponentów, wyższej kosztochłonności procesów wytwórczych oraz wyższych stóp procentowych.
Na spadek rentowności Grupy Kapitałowej LUG w pierwszych 6 miesiącach 2022 roku wpływ miało pogorszenie koniunktury gospodarczej widoczne w większości państw na świecie. Odczyty indeksu koniunktury PMI dla przemysłu wskazują, że gospodarki takich państw jak Niemcy, Francja, Japonia i wielu innych, zmierzają w kierunku recesji. Sytuacja makroekonomiczna przekłada się na wzrost kosztów wytworzenia sprzedanych produktów, towarów i materiałów, a w konsekwencji na rentowność całej organizacji. Spadki cen surowców obserwowane w II kwartale 2022 roku nie stymulowały spadku kosztów produkcji z powodu kilkumiesięcznego wyprzedzenia w kontraktacji dostaw i rozciągnięcia w czasie procesu wytwórczego (od surowca po produkt gotowy). Zakładając kontynuację trendów spadkowych w zakresie cen surowców i komponentów, poprawa rentowności Grupy LUG może wystąpić na przełomie III i IV kwartału bieżącego roku – czytamy w komunikacie.

Ostateczne wartości danych finansowych zostaną opublikowane w dniu 11 sierpnia 2022 roku, w raporcie okresowym za II kwartał bieżącego roku.

Więcej aktualności

ZPUE i Tauron uruchamiają nowy magazyn energii

ZPUE i Tauron uruchamiają nowy magazyn energii

Tauron przyłączył do sieci elektroenergetycznej przemysłowy ma…

Wamtechnik wybuduje kolejną halę produkcyjną

Wamtechnik wybuduje kolejną halę produkcyjną

Wamtechnik, polski producent systemów zasilania oraz pakietów …

22 mln zł straty netto Columbus Energy

22 mln zł straty netto Columbus Energy

Grupa Columbus Energy przedstawiła raport za III kw. 2022 r. F…

APS Energia będzie współpracować przy budowie elektrowni atomowej

APS Energia będzie współpracować przy budowie elektrowni atomowej

Polski producent systemów zasilania APS Energia zawarł porozum…

Więcej aktualności

ZPUE i Tauron uruchamiają nowy magazyn energii

ZPUE i Tauron uruchamiają nowy magazyn energii

Tauron przyłączył do sieci elektroenergetycznej przemysłowy magazyn energii w Ochotnicy Dolnej w województwie małopolskim. Na lokalizację magazynu wybrana została gmina z największym w Polsce zagęszczeniem mikroinstalacji 1-fazowych. Innowa…

Wamtechnik wybuduje kolejną halę produkcyjną

Wamtechnik wybuduje kolejną halę produkcyjną

Wamtechnik, polski producent systemów zasilania oraz pakietów bateryjnych i akumulatorowych wybuduje kolejną halę produkcyjną w podwarszawskim Piasecznie. Zakończenie inwestycji planowane jest na III kwartał 2023 r. Nowa hala produkcyjna…

22 mln zł straty netto Columbus Energy

22 mln zł straty netto Columbus Energy

Grupa Columbus Energy przedstawiła raport za III kw. 2022 r. Firma odnotowała znaczny wzrost obrotów oraz 22,39 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 4,35 mln zł straty …

APS Energia będzie współpracować przy budowie elektrowni atomowej

APS Energia będzie współpracować przy budowie elektrowni atomowej

Polski producent systemów zasilania APS Energia zawarł porozumienie dotyczące współpracy z firmą Doosan Enerbility, należącą do grupy firm współpracujących z Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) w ramach Team Korea KHNP. To sprawia, że AP…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas