Facebook

LUG ze stratą i spadkiem obrotów

Grupa LUG w trzecim kwartale zanotowała spadek sprzedaży o 13% do 37,3 mln zł i miała 0,7 mln zł straty wobec 2,4 mln zł zysku rok wcześniej. Jako powód słabszych wyników spółka podaje pogarszającą się koniunkturę w Polsce, od której producent chce się mocniej uniezależnić, intensyfikując sprzedaż zagraniczną.

LUG przedstawił szacunkowe dane finansowe po trzech kwartałach. Sprzedaż w tym czasie wyniosła 120,15 mln zł i była tylko nieznacznie wyższa niż przed rokiem – o 0,5%. W samym trzecim kwartale przychody wyniosły 37,34 mln zł, notując spadek o 13%.

– Na ujemną dynamikę przychodów w trzecim kwartale bieżącego roku wpłynęła bardzo słaba koniunktura gospodarcza na rynku polskim, która zablokowała pozytywny wpływ sezonowości branży oświetleniowej na wyniki Grupy LUG. Emitent doświadczył w trzecim kwartale dalszych, nawarstwiających się przesunięć realizacji projektów, a także nieustannego zmniejszania liczby przetargów publicznych na roboty budowlane w Polsce – informuje spółka w komunikacie.

W okresie lipiec – wrzesień bieżącego roku Grupa LUG odnotowała stratę netto w wysokości 0,73 mln zł, natomiast wynik netto w ujęciu narastającym za dziewięć miesięcy tego roku wyniósł -1,48 mln zł. Dla porównania trzeci kwartał ubiegłego roku grupa zamknęła zyskiem netto w wysokości 2,44 mln zł, a narastająco po dziewięciu miesiącach 2018 zarobiła na czysto ponad 5 mln zł.

Jak informuje LUG, w omawianym okresie nie miały miejsca żadne zdarzenia o charakterze jednorazowym, które w sposób nadzwyczajny oddziaływałyby na przedstawione wyniki. Rozwój spółek grupy ma charakter organiczny i polega na opracowywaniu i realizacji projektów oświetleniowych oraz kontraktów długoterminowych. Strategicznym kierunkiem rozwoju jest internacjonalizacja biznesu i rozwój na rynkach międzynarodowych. Dodatkowym czynnikiem wspierającym decyzję o rozwoju na rynkach zagranicznych jest niezmiennie pogarszająca się koniunktura w krajowym przemyśle i bardzo słabe odczyty istotnych wskaźników ekonomicznych, w tym polski PMI na najniższym poziomie od 2009 roku.

W obliczu niniejszej sytuacji oraz narastającej presji cenowej LUG podjął na przestrzeni drugiego i trzeciego kwartału tego roku zwiększoną aktywność w zakresie rozwoju rynków eksportowych, zmierzając w kierunku większej niezależności od lokalnej koniunktury. W efekcie podjętych działań struktura przychodów ze sprzedaży grupy w ujęciu narastającym za dziewięć miesięcy 2019 roku uległa zmianie na rzecz przychodów realizowanych na rynkach zagranicznych, które stanowią 62% całkowitych przychodów ze sprzedaży, podczas gdy rok wcześniej udział eksportu był na poziomie 49,5%.

– Udział przychodów realizowanych za granicą wzrósł więc w ujęciu rok do roku 12,5 punktu procentowego, co jest zgodne z jednym z celów wskazanych w Strategicznych Kierunkach Rozwoju (osiągnięcie 75-procentowego udziału przychodów eksportowych w perspektywie do 2021 roku) – czytamy w komunikacie LUG-u.

Równolegle zarząd spółki pracuje nad wdrożeniem programu optymalizacji procesów wewnętrznych, który zwiększy efektywność organizacji w kolejnych kwartałach.

Więcej aktualności

Zakłady NKT zasila zielona energia

Zakłady NKT zasila zielona energia

NKT, producent kabli elektroenergetycznych, kontynuuje zmniejs…

TIM bije kolejne rekordy

TIM bije kolejne rekordy

TIM ma za sobą najlepsze półrocze w swojej historii. W czerwcu…

Fotowoltaika napędza wyniki Grodna

Fotowoltaika napędza wyniki Grodna

Według szacunków, przychody Grupy Grodno za rok obrotowy 2019/…

Elektrotim skorygował prognozę na 2020 rok

Elektrotim skorygował prognozę na 2020 rok

Elektrotim skorygował prognozę wyników spółki i całej grupy za…

Więcej aktualności

Zakłady NKT zasila zielona energia

Zakłady NKT zasila zielona energia

NKT, producent kabli elektroenergetycznych, kontynuuje zmniejszanie wpływu swoich produktów na środowisko. Aktualnie wszystkie zakłady koncernu produkujące kable zasilane są energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Oznacza to …

TIM bije kolejne rekordy

TIM bije kolejne rekordy

TIM ma za sobą najlepsze półrocze w swojej historii. W czerwcu 2020 rekordowa była także miesięczna dynamika sprzedaży online w porównaniu do sprzedaży z czerwca 2019. Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM, największego w Polsc…

Fotowoltaika napędza wyniki Grodna

Fotowoltaika napędza wyniki Grodna

Według szacunków, przychody Grupy Grodno za rok obrotowy 2019/20 wyniosły 623,6 mln zł. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 11,5 mln zł. Jednym czynników wzrostu wyników była blisko trzykrotnie wyższa sprzedaż w segmencie fotowoltaiki. Gro…

Elektrotim skorygował prognozę na 2020 rok

Elektrotim skorygował prognozę na 2020 rok

Elektrotim skorygował prognozę wyników spółki i całej grupy za 2020 rok. Korekta została przyjęta w oparciu o wstępne dane dotyczące zamknięcia pierwszego półrocza tego roku, zgodnie z którymi nastąpi zmniejszenie o ponad 10% kilku parametr…

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas