Facebook

Automatyczne przełączniki układów SZR firmy Lovato Electric

Okladka_ES_09_2015Automatyczne przełączniki sieci ATL600, ATL610 i ATL800 firmy Lovato Electric umożliwiają kontrolę i zarządzanie przełączaniem między dwiema trójfazowymi liniami zasilającymi. Pomiary napięcia i częstotliwości są wyświetlane na graficznym ekranie LCD a wskaźniki LED na panelu przednim oddają czytelny status układu. Wersja ATL900 posiada funkcje specjalne umożliwiające kontrolę trzech źródeł zasilania i trzech wyłączników.

ATL900 jest przełącznikiem o wysokiej wydajności. Urządzenie posiada funkcje specjalne, pozwalające na kontrolę trzech źródeł zasilania i trzech wyłączników głównych. Sterowanie może opierać się o domyślną logikę przełączania lub personalizowaną przy użyciu funkcji PLC. ATL900 jest wyposażony w cztery wejścia prądowe, dzięki czemu może wykorzystywać pomiary do definiowania nowej logiki kontroli źródeł zasilania.

Rodzina przełączników SZR ATL

Rodzina przełączników SZR ATL

Charakterystyka ogólna serii ATL

Graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem zapewnia przejrzysty i czytelny podgląd danych nawet w niekorzystnych warunkach oświetlenia. ATL600, ATL610 i ATL800 posiadają wyświetlacze w rozdzielczości 128 x 80 pikseli, natomiast ekran ATL900 ma większą rozdzielczość: 128 x 112 pikseli. ATL600 i ATL610 wyposażono w teksty w pięciu językach: angielskim, włoskim, francuskim, hiszpańskim i niemieckim. Dodatkowe trzy języki – portugalski, polski i rosyjski – są dostępne w urządzeniach ATL800 i ATL900.
Nowy interfejs umożliwia podgląd:
• statusu systemu,
• pomiarów napięcia i częstotliwości,
• danych statystycznych,
• progów kontrolnych,
• okienka z alarmami.
W przełącznikach ATL do dyspozycji są dwa liczniki wykorzystywane do celów serwisowych; pierwszy monitoruje godziny pracy a drugi zlicza operacje zadziałania urządzeń wykonawczych. Kiedy liczniki osiągną ustawiony limit, wygenerowany zostanie odpowiedni alarm.
Funkcje wejść i wyjść są fabrycznie zaprogramowane zgodnie z wymogami najpopularniejszych aplikacji, niemniej użytkownik może w prosty sposób zmienić domyślną konfigurację, by zaadaptować przełącznik do wymaganej aplikacji. Wszystkie wejścia i wyjścia są konfigurowalne. Dostępne są cztery typy programowalnych zmiennych wewnętrznych:
• progi limitów,
• zmienne kontrolowane zdalnie,
• alarmy użytkownika,
• programowalne liczniki.
Strony, na których znajdują się statusy liczników i limitów, użytkownik znajdzie przy przewijaniu stron na wyświetlaczu.
Przełączniki zapisują dane statystyczne, które umożliwiają użytkownikowi zrozumienie, jak działa system. Pamięć wewnętrzna z zapisem cyklicznym zapewnia listę 100 zdarzeń dla ATL600 i ATL610 oraz 250 dla ATL800 i ATL900. Dane te są użyteczne w przypadku analizy pracy kontrolowanego systemu.

Właściwości modeli

Możliwość rozbudowy (dwa wejścia ATL 610; trzy wejścia ATL 800-ATL 900)
Konfiguracja ATL może mieć wiele wariantów, na przykład ze względu na typ komunikacji (USB, RS-485, Ethernet) lub ilość wymaganych wejść i wyjść. ATL oferują możliwość rozbudowy modułami serii EXP… Moduły rozszerzeń mogą współpracować z różnymi urządzeniami Lovato Electric, dzięki czemu uzyskuje się oszczędność poprzez lepsze zarządzanie magazynem. Dodatkowo moduły rozszerzeń zapewniają dużą elastyczność rozbudowy już działających aplikacji. Dostępne są następujące moduły EXP:
• cyfrowe wejścia i wyjścia,
• analogowe wejścia i wyjścia (tylko dla ATL800 i ATL900),
• komunikacja USB, RS-232, RS-485, Ethernet i Profibus,
• modem GPRS/GSM (tylko dla ATL800 i ATL900).
Po zainstalowaniu moduły są automatycznie rozpoznawane przez jednostkę bazową.

Komunikacja
Optyczny port na panelu przednim umożliwia bezpośrednie połączenie z PC przez port USB (kod CX 01) lub Wi-Fi (kod CX 02). Dodatkowo CX 02 (Wi-Fi) umożliwia:
• kopiowanie parametrów – wszystkie parametry ATL mogą zostać zapisane w pamięci CX 02 i ponownie wgrane, w razie potrzeby, do tego samego urządzenia (backup) lub do innego urządzenia tego samego typu (replikacja konfiguracji),
• klonowanie ustawień urządzenia – poza kopiowaniem parametrów możliwy jest zapis w pamięci modułu aktualnych wartości danych statystycznych, liczników i listy zdarzeń, w celu pełnej replikacji danych do innego urządzenia ATL tego samego typu lub do odtworzenia wcześniej zapisanych danych.
Wszystkie przełączniki zostały wyposażone w port optyczny, znajdujący się na panelu przednim, który służy do programowania przy użyciu modułu USB (CX 01) lub wykorzystania funkcjonalności modułu Wi-Fi (CX 02). Zalety tego rozwiązania to:
• brak konieczności odłączania zasilania,
• bezpieczeństwo elektryczne (brak połączenia elektrycznego),
• gwarantowany stopień ochrony IP54,
• wygoda pracy z urządzeniem.

Schemat aplikacji dla ATL600 i ATL610

Schemat aplikacji dla ATL600 i ATL610

Podwójne zasilanie AC/DC (dla ATL610, ATL800 i ATL900)
Wymienione przełączniki ATL mogą pracować przy większości rozwiązań w zakresie zasilania pomocniczego. Najlepsze i najbezpieczniejsze jest wykorzystywanie jednocześnie zasilania AC i DC. Przełącznik zasilany jest z dostępnej linii AC, a podczas przełączania, w przypadku zaniku źródła AC, urządzenie jest zasilane ze źródła DC (np. akumulator). Sterowanie jest wówczas realizowane bez przerw. Zasilanie AC zapewnia napięcie podczas monitoringu systemu, a DC zapewnia napięcie podczas przełączania.

Schematy aplikacji dla ATL800

Schematy aplikacji dla ATL800

Zegar czasu rzeczywistego (ATL610, ATL800 i ATL900)
Przełączniki ATL wyposażono w zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem, dzięki czemu wszystkie zdarzenia posiadają rzeczywisty znacznik czasowy.

Cztery wejścia prądowe ATL900
Wejścia prądowe pozwalają na monitoring zapotrzebowania obciążenia na moc i zdefiniowanie właściwej strategii przełączania. Znajomość zapotrzebowania systemu na moc i wartości znamionowych poszczególnych źródeł umożliwia przełącznikowi ATL900 wybór najlepszego źródła zasilania, które będzie prawidłowo zasilać obciążenie.

Schematy aplikacji dla ATL900

Schematy aplikacji dla ATL900

Programowalna logika PLC (ATL800, ATL900)
Dzięki logice PLC można tworzyć programy, które będą łączyć zmienne przełącznika z sygnałami zewnętrznymi pochodzącymi z systemu, wykorzystywane następnie do aktywacji wyjść, definiowania strategii przełączania i/lub generowania alarmów.

NFC (ATL800, ATL900)
Bezprzewodową technologię NFC można wykorzystać do programowania urządzenia przy użyciu smartfonów czy tabletów.

Modem GPRS/GSM (ATL800, ATL900)
Po zamontowaniu modułu EXP10 15 przełącznik zostaje wyposażony w skonfigurowany modem GSM/GPRS. Ułatwia to instalację i okablowanie. Po montażu karty SIM wyposażonej w transmisję danych możliwe jest otrzymywanie SMS-ów z alarmem lub zdarzeniem, wiadomości email lub danych na serwer FTP.

Zamknięte przejście (ATL800, ATL900)
Przełączniki ATL800 i ATL900 posiadają specyficzne funkcje, które umożliwiają zastosowanie ich w aplikacjach wymagających „zamkniętego przejścia” przy przełączaniu zasilania z synchronizacją.

Opracowano na podstawie
materiałów firmy Lovato Electric

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas