Facebook

TGE uruchamia kontrakty futures na energię elektryczną

Towarowa Giełda Energii uruchomi Rynek Instrumentów Finansowych (RIF), na którym rynkiem bazowym dla kontraktów futures będzie cena energii elektrycznej z rynku spot. Jak mówi PAP prezes TGE Ireneusz Łazor – produkt jest transparentny i bezpieczny i dzięki niemu będzie można skutecznie zarządzać ryzykiem portfela energii .

Na TGE handluje się energią już od 2000 r., ale różnica między nowym instrumentem a dotychczasowym handlem polega na tym, że transakcje nie będą rozliczane fizycznie poprzez dostawę energii, lecz finansowo. Oznacza to, że zawarcie transakcji nie zobowiązuje ani do dostarczenia, ani odbioru jakiejkolwiek energii.

– Odrywamy się od kabli, ponieważ towar, którym dzisiaj handlujemy, na koniec dnia musi przepłynąć od sprzedającego do kupującego.Energia elektryczna, jest takim samym towarem, jak inne, ale posiadającym unikalne cechy – energia jest produkowana, sprzedawana i konsumowana w czasie rzeczywistym, nie może być magazynowana. Dlatego tak ważna jest możliwość handlu ustandaryzowanymi kontraktami finansowymi na energię dostarczaną w przyszłości. Teraz nie będzie nas ograniczała infrastruktura, transakcje będą rozliczane finansowo – powiedział PAP Ireneusz Łazor.

Instrument ma być bardzo podobny do kontraktów typu futures, jakimi w Polsce handluje się na GPW. Jak dodaje Łazor, przygotowywał go ten sam zespół, który wdrażał pierwszy produkt futures na GPW. Pierwsze transakcje na TGE mają ruszyć 4 listopada br.

Kontrakty futures dla energii elektrycznej wykorzystywane są do zabezpieczania się przed niekorzystną zmianą ceny głównie przez dużych uczestników rynku energii. Właśnie temu mają służyć instrumenty pochodne. Ci, którzy sprzedają, chcą zabezpieczyć jak najwyższą cenę, kupujący natomiast chcą kupić towar jak najtaniej.

Na giełdach energii, które oferują produkty finansowe i towarowe, obroty produktami finansowymi są nawet kilka razy większe niż tymi z fizyczną dostawą. Tego typu kontrakty przekładają się przede wszystkim na przewidywalność ceny energii, jaką na końcu kupuje klient – mówi prezes TGE.

Wprowadzenie RIF zwiększy przede wszystkim płynność rynku, podmioty finansowe na nim działające w dłuższej perspektywie przejmą ryzyko od producentów, którzy koncentrują się na podstawowej działalności, np. produkcji energii elektrycznej. Dzięki możliwości handlu na RIF mają zapewnione stałe i przewidywalne zyski ze sprzedaży. Poza tym jest to rynek finansowy, na którym można również inwestować – dodaje Łazor.

Jak dodaje Łazor, uruchomienie RIF to naturalna konsekwencja rozwoju TGE, która jest najdynamiczniej rozwijającą się giełdą towarową w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W 2014 r. przeszło przez nią 186,8 TWh energii elektrycznej, co stanowi 119,4 proc. krajowej produkcji i 117,7 proc. jej zużycia.

TGE
Towarowa Giełda Energii S.A. powstała pod koniec 1999 roku. Działalność operacyjną rozpoczęła 30 czerwca 2000 roku. Uruchomienie TGE było jednym z pierwszych działań w kierunku liberalizacji polskiego rynku energii elektrycznej i prywatyzacji sektora elektroenergetycznego. W 2003 r. jako jedyna otrzymała licencję KNF na prowadzenie giełdy towarowej, a w lutym 2015 r. zezwolenie Ministra Finansów na uruchomienie regulowanego rynku finansowego. Od 2012 r. właścicielem TGE jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Od lipca 2015 r. TGE jest członkiem europejskiego rynku Multi-Regional Coupling (MRC). Giełda agreguje całą ofertę dotyczącą rynku energii w kraju, prowadzi rynki: energii elektrycznej, gazu ziemnego, świadectw pochodzenia, gwarancji pochodzenia, uprawnień do emisji CO2 oraz rynek instrumentów finansowych

Źródło: PAP

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas