Facebook

Tauron poprawia efektywność

Jak poinformował Tauron Polska Energia, zarząd przedsiębiorstwa prowadzi działania, które pozytywnie wpłyną na sytuację finansową Grupy i pozwolą na poprawę – na stabilną – perspektywy ratingu kredytowego Fitch (BBB). Program poprawy efektywności na lata 2013-2015 przynosi wyższe oszczędności niż planowano. Wkrótce ruszy kolejny.

Fitch podtrzymał 27 października długoterminowy rating spółki na poziomie BBB i zmienił jego perspektywę do „negatywnej” ze „stabilnej”. Zmianę tę uzasadniono – niezależnym od Grupy, określonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – niższym wskaźnikiem WACC w segmencie dystrybucji energii począwszy od 2016 roku oraz planowaną akwizycją w obszarze wydobycia. Równocześnie Fitch podkreślił, że negatywny wpływ tych dwóch czynników będzie częściowo ograniczony dzięki planowanemu podwyższeniu kapitału i związaną z nim emisją akcji niemych, które mają trafić do Skarbu Państwa. Fitch zapowiedział także możliwość przywrócenia ratingowi perspektywy stabilnej, jeśli Grupa Tauron dostosuje program inwestycyjny do planowanej sytuacji płynnościowej.

Tauron prowadzi działania, które pozwolą na utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej Grupy. Zamierzamy elastycznie podchodzić do realizacji inwestycji i dostosowywać je do możliwości finansowych. Pracujemy też nad nowym programem obligacji, który umożliwi refinansowanie zapadającego w grudniu przyszłego roku zadłużenia w wysokości 3 mld zł oraz finansowanie wydatków inwestycyjnych – mówi Anna Striżyk, wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych w Tauron Polska Energia.

W Grupie Tauron realizowany jest również program poprawy efektywności na lata 2013-2015.

Osiągnięte oszczędności będą wyższe niż pierwotnie zakładała spółka. Wkrótce wdrożymy kolejny ambitny program oszczędnościowy na najbliższe trzy lata, który pozwoli Grupie Tauron dostosować się do trudnych warunków rynkowych i realizować program inwestycyjny – informuje Anna Striżyk.

Po pierwszym półroczu br. program poprawy efektywności na lata 2013-2015 przyniósł ok. 970 mln zł oszczędności, wobec planowanych 864 mln zł w całym okresie programu. Tauron spodziewa się również korzystniejszych rozwiązań w zakresie operacyjnej rezerwy mocy oraz wprowadzenia mechanizmów związanych z rynkiem mocy.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas