Facebook

Powłoki ochronne słupów oświetleniowych

Okladki_ES_11_2015Okres ochrony antykorozyjnej zapewniany przez tzw. powłoki Duplex (cynkowanie + pokrycie farbą proszkową) jest znacznie dłuższy niż suma okresów działania powłok cynkowych i malarskich zastosowanych osobno, dlatego technologia ta jest stosowana w warunkach wysokich obciążeń korozyjnych, jakim są poddanie słupy oświetleniowe. Elektromontaż Rzeszów w ostatnim czasie zmodernizował swoją linię malowania proszkowego, co pozwala na pokrywanie powłokami Duplex słupów oświetleniowych o długości do 11 metrów.

Długotrwałe zabezpieczenie powłokami ochronnymi powierzchni stalowych eksploatowanych w bezpośrednim narażeniu na działanie warunków atmosferycznych stanowi nadal duże wyzwanie dla producentów konstrukcji w przypadku, gdy okresy użytkowania są liczone w dziesiątkach lat. Wzrost zanieczyszczenia powietrza, ruch samochodowy a także stosowanie środków chemicznych do zimowego utrzymania dróg powodują, że jednowarstwowe powłoki cynkowe przestały skutecznie chronić konstrukcje narażone na agresywne warunki środowiskowe. Wymusiło to stosowanie systemów ochronnych, w których warstwa cynku jest dodatkowo chroniona przez powłoki malarskie.
Tego typu, podwójne zabezpieczenia antykorozyjne na stali noszą nazwę Duplex, a ich popularność z wykorzystaniem farb proszkowych rośnie. W obszarach o małym zagrożeniu korozyjnym żywotność powłok cynkowych jest wystarczająca. W miejscach o większym zagrożeniu, trwałość powłok cynkowych skraca się jednak do około 10 lat. Ochrona cynku dodatkową powłoką ochronną malarską jest rozwiązaniem najbardziej efektywnym.

Nowa linia malowania proszkowego firmy Elektromontaż Rzeszów pozwala na zabezpieczanie słupów oświetleniowych o długości do 11 m

Nowa linia malowania proszkowego firmy Elektromontaż Rzeszów pozwala na zabezpieczanie słupów oświetleniowych o długości do 11 m

Technologia Duplex

System Duplex to obiegowe określenie metody zabezpieczenia wielowarstwowego konstrukcji stalowych z wykorzystaniem cynku jako bariery elektrochemicznej oraz malarskiej – jako ochronnej. Trwałość powłok systemu Duplex jest wyższa dzięki współdziałaniu obu powłok ochronnych. Skuteczność takiego zabezpieczenia zwiększa się nawet dwukrotnie w porównaniu do skuteczności obu metod ochrony stosowanych osobno.
Przygotowanie powierzchni cynku przed malowaniem ma decydujące znaczenie dla jakości i trwałości uzyskanego zabezpieczenia: obróbka strumieniowo ścierna powierzchni ocynkowanej poprawia trwałość w stosunku do alternatywnej obróbki chemicznej. Na liniach Elektromontażu Rzeszów powłoki cynku zanurzeniowego są czyszczone przez lekkie śrutowanie w procesie obróbki strumieniowo-ściernej, w celu usunięcia warstwy tlenkowej, usunięcia zanieczyszczeń i poprawy przyczepności przez wzrost porowatości powierzchni.

Przygotowanie powierzchni cynku przed malowaniem ma decydujące znaczenie dla skuteczności zabezpieczenia antykorozyjnego. Na linii Elektromontażu Rzeszów powłoki cynkowe są czyszczone przez lekkie śrutowanie w procesie obróbki strumieniowo-ściernej

Przygotowanie powierzchni cynku przed malowaniem ma decydujące znaczenie dla skuteczności zabezpieczenia antykorozyjnego. Na linii Elektromontażu Rzeszów powłoki cynkowe są czyszczone przez lekkie śrutowanie w procesie obróbki strumieniowo-ściernej

Farby proszkowe
Farby proszkowe oparte na żywicach termoutwardzalnych są stosowane jako materiały powłokowe od kilkudziesięciu lat. Oferują bardzo dobre właściwości mechaniczne, odporność chemiczną oraz wysoką estetykę, co przełożyło się na ich szerokie stosowanie. Farby proszkowe dedykowane dla powłok cynkowych są oparte na żywicach o podwyższonej lepkości, co gwarantuje dobrą szczelność, odpowiednie pokrywanie naroży i krawędzi, oraz daje możliwość nakładania grubszych warstw bez tworzenia odcieków. Należy przy tym pamiętać, że farby proszkowe uzyskują swoje pełne właściwości ochronne i trwałość tylko w przypadku poddania napylonej warstwy prawidłowej obróbce cieplnej w procesie polimeryzacji, która zapewni odpowiednie sieciowanie żywic będących głównym budulcem powłoki malarskiej.

Nowa linia malowania proszkowego

Technologia malowania proszkowego opartego na żywicach termoutwardzalnych jest stosowana w Elektromontaż Rzeszów od trzydziestu lat. Dotychczasowa linia przygotowania powierzchniowego i malowania proszkowego umożliwiała malowanie obudów rozdzielnic elektrycznych, sterownic, kanałów WLZ, ZELP, obudów systemu Urbo oraz innych elementów, których wymiary gabarytowe nie przekraczały 3 m.
Po modernizacji linia przygotowania i malowania proszkowego pozwala na zabezpieczanie powłokami ochronnymi również słupów oświetleniowych o wymiarach do 11 metrów. Zainstalowane urządzenia umożliwiają przygotowanie, malowanie oraz polimeryzację termiczną powłok malarskich na elementach stalowych i aluminiowych o maksymalnych wymiarach 1,35 x 0,55 x 11 m. Elektromontaż Rzeszów dysponuje pełną kolorystyką z palety RAL oraz szeroką gamą faktur i struktur o różnych stopniach połysku. Wykonywane powłoki ochronne o grubości 80 µm wykazują wysoką odporność starzeniową przy narażeniu na działanie światła UV. Zaletą technologii proszkowej jest również brak emisji rozpuszczalników, możliwość powtórnego wykorzystania materiału malarskiego oraz stosowanie zamkniętych układów wentylacyjnych, co sprawia że metoda ta jest bezpieczna dla ludzi i środowiska.

Elektromontaż Rzeszów dysponuje pełną kolorystyką z palety RAL oraz szeroką gamą faktur i struktur o różnych stopniach połysku

Elektromontaż Rzeszów dysponuje pełną kolorystyką z palety RAL oraz szeroką gamą faktur i struktur o różnych stopniach połysku

Podsumowanie

Na trwałość powłok Duplex z wykorzystaniem farb proszkowych ma wpływ jakość powłoki cynkowej, jak i sposób jej przygotowania przed napyleniem powłoki malarskiej. Dobór farb proszkowych, sposób pokrycia i utwardzenia to również czynniki determinujące trwałość ochrony. Wzajemne współdziałanie cynkowania ogniowego i powłoki malarskiej powoduje zwiększenie działania antykorozyjnego – okres ochrony powłok Duplex jest znacznie dłuższy niż suma okresów działania powłok cynkowych i malarskich, dlatego system jest stosowany w warunkach wysokich obciążeń korozyjnych, jakim są poddanie słupy oświetleniowe.

Opracowano na podstawie materiałów
firmy Elektromontaż Rzeszów

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas