Facebook

Przekładniki CT niskiego napięcia firmy ABB

9Zwiększone bezpieczeństwo, kompaktowe wymiary i łatwość instalacji to najważniejsze cechy nowej serii CT przekładników prądowych niskiego napięcia oferowanej przez ABB. Aparaty można instalować w dowolny sposób, m.in. na szynach DIN, szynach zbiorczych czy w instalacji naściennej.

Dobór odpowiednich aparatów do pomiarów i monitorowania głównych parametrów sieci elektrycznej ma kluczowe znaczenie w utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa instalacji i podłączonych do niej systemów. Urządzenia te mogą znacznie wpłynąć na optymalizację sieci i zwiększenie jej wydajności, dzięki dokładnemu wskazaniu poziomu zużycia energii i monitorowaniu usterek. Pozwala to na szybkie i w odpowiednim czasie zapobieganie awariom, a także planowanie czynności konserwacyjnych z wyprzedzeniem. Oferta przyrządów pomiarowych ABB jest zawarta w serii Pro-M Compact. Wśród nich znajdują się urządzenia zaprojektowane do wielu zastosowań – od budynków mieszkalnych, po obiekty handlowe i przemysłowe. Do pomiarów przekładnikowych prądu firma dedykuje przekładniki serii CT, które sprawdzają się w sytuacjach, gdy prąd w instalacji wykracza poza znamionowy zakres pomiarowy przyrządu. Do rozdzielnic, podrozdzielnic i centrów zasilania przeznaczone są przekładniki CT Pro XT i CT Max, które charakteryzują się łatwym montażem oraz maksymalną wydajnością.

Przekładnik CT Pro XT

Przekładnik CT Pro XT

System bezpieczeństwa

Serię CT Max i CT Pro XT wyróżnia zastosowanie specjalnego obwodu elektronicznego w wersji SELV. Obwód automatycznie zwiera zaciski wtórne przekładnika w przypadku przerwania podłączonego obwodu wtórnego. Zapobiega to wystąpieniu zagrożeń, takich jak: przepięcie proporcjonalne do przekładni transformatora, magnetyzacja rdzenia czy nadmierny wzrost temperatury w rozdzielnicy lub nawet wybuch. Automatycznie wyłączenie obwodu następuje natychmiast, dzięki czemu podłączone urządzenia i ludzie będący w pobliżu instalacji pomiarowej są chronieni przed zagrożeniem. Obwód zabezpieczający utrzymuje napięcie różnicowe na zaciskach wtórnych na poziomie poniżej 25 V RMS. Po przywróceniu normalnych warunków roboczych, obwód automatycznie przywraca normalną pracę przekładnika.

Przekładniki CT Pro XT i CT Max: dwa sposoby podłączania uzwojenia wtórnego

Przekładniki CT Pro XT i CT Max: dwa sposoby podłączania uzwojenia wtórnego

Zastosowanie

Produkty w wersji SELV są szczególnie rekomendowane do placówek medycznych, obiektów morskich, rozdzielnic modułowych i miejsc o wysokim zagrożeniu pożarowym lub wybuchowym, jak np. kopalnie, oraz wszystkich instalacji, w których istotne jest zwiększenie bezpieczeństwa i zapewnienie lepszej ochrony.

Do rozliczeń wewnętrznych

Instalacje z podziałem kosztów oraz elektrownie wykorzystujące źródła energii odnawialnej mogą wykorzystywać przekładniki prądowe do celów rozliczeniowych. Przekładniki o klasie dokładności 0,5 są wyposażone w plombowane pokrywy zacisków wtórnych, utrudniające dokonanie manipulacji w układzie pomiarowym.

Przekładnik CT Max

Przekładnik CT Max

Zwiększona niezawodność

Nowe przekładniki charakteryzuje też zwiększona niezawodność i trwałość, którą uzyskano dzięki użyciu elementów półprzewodnikowych oraz braku ruchomych części mechanicznych w obwodzie. Obwód SELV stosowany w przekładnikach CT Max i CT Pro XT eliminuje konieczność stosowania dodatkowych listew zaciskowych wyposażonych w elementy zwierające stronę wtórną przekładnika, co pozwala na obniżenie ogólnego kosztu instalacji. Kompaktowe wymiary przekładników CT zapewniają dużą elastyczność montażu, pozwalają na optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni oraz na łatwy dostęp podczas prac konserwacyjnych i pobierczych.

Agata Adamczewska

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas