Facebook

Fortum i Lietuvos Energija zbudują elektrociepłownię

Firmy Fortum i Lietuvos Energija powołają spółkę joint venture o nazwie UAB Kauno kogeneracine jegaine (KKJ), aby wybudować w litewskim Kownie elektrociepłownię wykorzystującą paliwo z odpadów. Nowy zakład ma zostać oddany do użytku jesienią 2019 roku. Łączna wartość inwestycji wyniesie około 150 mln euro, z czego bezpośredni wkład Fortum wyniesie około 20 mln euro. Powstanie spółki joint venture jest uzależnione od zgody Komisji Europejskiej. Decyzja w tej sprawie jest oczekiwana do końca bieżącego roku.
Zgodnie z obecnymi planami, nowy zakład ma wykorzystywać rocznie około 200 tys. ton wytwarzanych lokalnie odpadów komunalnych. Szacuje się, że dzięki budowie elektrociepłowni uda się zmniejszyć emisję CO2 o około 65 tys. ton rocznie. Ponadto znacznie mniej odpadów trafi na składowiska.
Nowa elektrociepłownia zasilana odpadami stanowi kolejny etap inwestycji Fortum w krajach bałtyckich w efektywne energetycznie technologie kogeneracyjne wykorzystujące paliwa dostępne lokalnie. Mamy bardzo dobre doświadczenia z Kłajpedy, gdzie od wiosny 2013 roku działa nasza pierwsza elektrociepłownia opalana odpadami – oznajmił Vitalijus Zuta, szef UAB Fortum Heat Lietuva.
Nowa elektrociepłownia w Kownie będzie wytwarzała około 500 GWh energii cieplnej i 170 GWh energii elektrycznej rocznie.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas