Facebook

Przewody odgromowe z aluminium – zastosowania według PN-EN 50164-2:2009

ES_09_2009Obowiązująca na polskim rynku od listopada 2003 r. norma PN-EN 50164-2 „Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC) – cześć 2: Wymagania dotyczące przewodów i odgromów” umożliwia budowanie instalacji odgromowej z przewodów aluminiowych oraz stopu aluminiowego.

Zgodnie z przywołaną normą, z aluminium można budować instalację odgromową (zwody, przewody odprowadzające) stosując drut o minimalnym przekroju poprzecznym 50 mm2, co odpowiada średnicy 8 mm. Maksymalny opór właściwy dla tego drutu nie powinien przekroczyć wartości 0,028 µΩm.

Polska norma PN-EN 50164-2 umożliwia budowanie instalacji odgromowej z przewodów aluminiowych oraz stopu aluminiowego

Polska norma PN-EN 50164-2 umożliwia budowanie instalacji odgromowej z przewodów aluminiowych oraz stopu aluminiowego

Stop aluminiowy

Instalacja odgromowa może być również budowana ze stopu aluminiowego. Na rynku europejskim jak również i w Polsce na zwody i przewody odprowadzające wykorzystuje się stop AlMgSi. Dla drutów z tego materiału, podobnie jak dla drutu Al, minimalny przekrój poprzeczny powinien wynosić 50 mm2 a średnica 8 mm. Maksymalny opór właściwy dla drutu AlMgSi wynosi 0,036 µΩm.
Dodatkowo ze stopu AlMgSi można budować okrągłe zwody prętowe o minimalnym przekroju poprzecznym 200 mm2 i średnicy 16 mm. Dopuszcza się również możliwość zastosowania zwodu prętowego o średnicy 10 mm i maksymalnej długości 1,0 m w przypadku pracy przy obciążeniach mechanicznych (obciążenie wiatrem), dla których wartości tego obciążenia nie są krytyczne.

ram_mmm

Właściwości

Na polskim rynku stosowanie przewodów odgromowych z aluminium lub jego stopu AlMgSi (∅ 8 i 10 mm) jest coraz częstsze, ze względu na zalety jakie wyroby te posiadają w stosunku do najpowszechniej stosowanego w kraju drutu FeZn. Wśród ważnych cech przewodów aluminiowych wymienić należy przede wszystkim:
• estetykę powierzchni zewnętrznej,
• miękkość drutów, która pozwala na bezproblemowe wyginanie ręczne nawet drutu o ∅10 mm,
• trzykrotnie mniejszy ciężar drutów Al\AlMgSi (1 kg drutu ∅ 8 mm ze stopu Al\AlMgSi to 7,4 mb, dla FeZn jest to odpowiednio 2,5 mb),
• konfekcjonowaną formę sprzedaży – krążki 20 kg, tj. 148 mb dla ∅ 8 mm
i 95 mb dla ∅ 10 mm,
• niewielką różnicę w koszcie zakupu drutu Al\AlMgSi w stosunku do drutu FeZn.
Tabela 1 zawiera wskazania dotyczące możliwości stosowania drutów Al\AlMgSi do budowy instalacji odgromowej oraz przeliczniki wagowe.
Tab_mmm

Mariusz Jęśkowiak
Autor jest prezesem
firmy MMM

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas