Facebook

Udana próba ciśnieniowa w Elektrociepłowni Grupy Azoty Kędzierzyn

Pomyślnie zakończono pierwszą próbę ciśnieniową wodną kotła parowego w nowo budowanej na potrzeby Grupy Azoty ZAK S.A. elektrociepłowni, realizowanej przez Rafako S.A. Podsumowanie dotychczas zrealizowanych prac odbyło się 16 grudnia przy udziale przedstawicieli zarządów inwestora i wykonawcy.

Pomyślne przeprowadzenie próby szczelności kotła parowego kończy kolejny ważny etap realizacji kontraktu zawartego w 2014 r. przez Rafako S.A. z Grupą Azoty ZAK S.A. Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod inwestycję odbyło się w maju 2015 r., a w sierpniu – podwieszenie walczaka.

– Za nami już kilka ważnych etapów tej inwestycji, która jak dotąd przebiega zgodnie z harmonogramem i jest zaawansowana w ponad 60 proc. Pierwsza próba wodna, czyli próba szczelności kotła również przebiegła prawidłowo. Dzisiejszy dzień jest istotny także z innego powodu – na budowę dotarł największy element, czyli 80 metrowy komin – mówiła Agnieszka Wasilewska – Semail, Prezes Zarządu Rafako S.A., dziękując inwestorowi za dotychczasową, wzorową współpracę.

Pomyślny wynik próby ciśnieniowej, czyli szczelności kotła, jest jednym z istotnych elementów realizacji inwestycji.

Taką próbę robi się po to, żeby sprawdzić, czy zmontowana instalacja jest szczelna. Przeprowadza się ją zgodnie z instrukcją i normami. Napełnia się całą instalację wodą. Następnie po napełnieniu i odpowietrzeniu całej instalacji podnosi się ciśnienie do przewidzianego w instrukcji poziomu, w tym wypadku były to 174 Bary. Ciśnienie próbne utrzymywane jest przez godzinę, w tym czasie sprawdza się szczelność wszystkich połączeń, czy nie ma żadnego przecieku. Po upływie przewidzianego czasu, jeśli wszystko jest dobrze, obniża się ciśnienie do poziomu roboczego, czyli takiego, pod którym kocioł będzie pracował, wynosi ono 81 Barów. Instalację poddaną próbie obserwuje się dalej i po pozytywnym wyniku obniża się ciśnienie do zera. Wtedy można powiedzieć, że próba zakończyła się z powodzeniem – tłumaczy K. Sawicki, dyrektor Projektu Grupy Azoty ZAK S.A z Rafako S.A.

Wytwarzający parę kocioł jest podstawowym elementem elektrociepłowni. Po nowym roku rozpocznie się łączenie turbiny z kotłem. Kędzierzyńska elektrociepłownia będzie nowoczesnym obiektem produkującym energię elektryczną na potrzeby Grupy Azoty Kędzierzyn, spełniającym surowe normy środowiskowe obowiązujące od 2016 r. Dzięki zastosowanej technologii obiekt zapewni inwestorowi 7- krotne obniżenie zużycia energii elektrycznej i 5-krotny spadek emisji pyłów. Popioły, otrzymywane w procesie spalania węgla jako produkt uboczny, będą sprzedawane do okolicznych cementowni, co rozwiąże problem ich składowania.

Przyjęty harmonogram zakłada, że realizacja całej inwestycji wyniesie 29 miesięcy i zakończy się w październiku 2016 r.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas