Facebook

Izolacje w przewodach

ES_01_2016W szerokim portfolio produktów firma nkt cables posiada dużą grupę przewodów stosowanych w instalacjach elektrycznych. W produkcji przewodów wykorzystywane są rozwiązania, które bazują na specjalnie opracowanych izolacjach polwinitowych i bezhalogenowych – zapewniających trwałość i bezawaryjną pracę instalacji oraz zwiększających bezpieczeństwo użytkowników obiektów.

Podstawowymi funkcjami izolacji przewodów elektrycznych jest ochrona użytkowników przed porażeniem, jak również zapewnienie bezawaryjnego działania instalacji elektrycznej. Odseparowując przewody fazowe od neutralnych zapewnia się właściwy przepływ prądu. Grubość i rodzaj materiału, z którego została wykonana izolacja, mają również przełożenie na własności elektryczne przewodów, takie jak napięcie znamionowe i temperatura pracy. Izolacja jest narażona na różnego rodzaju uszkodzenia, które mogą doprowadzić do utraty jej ciągłości i w efekcie – zwarcia elektrycznego. Przy braku odpowiednich zabezpieczeń prąd zwarciowy o wysokiej wartości może być niebezpieczny dla zdrowia i życia ludzkiego, doprowadzić do zniszczenia instalacji oraz urządzeń, a nawet pożaru. Ponieważ przewody pracują w różnych warunkach i są narażone na oddziaływanie różnorodnych czynników, istnieją obecnie dziesiątki materiałów izolacyjnych, które różnią się pomiędzy sobą właściwościami.

Podstawowymi funkcjami izolacji przewodów elektrycznych jest ochrona użytkowników przed porażeniem, jak również zapewnienie bezawaryjnego działania instalacji elektrycznej

Podstawowymi funkcjami izolacji przewodów elektrycznych jest ochrona użytkowników przed porażeniem, jak również zapewnienie bezawaryjnego działania instalacji elektrycznej

Przewody w izolacji polwinitowej

Najpopularniejszym obecnie tworzywem do produkcji rozmaitych powłok przewodów elektrycznych, zarówno indywidualnej izolacji poszczególnych żył, jak i wspólnych powłok chroniących cały przewód wielożyłowy, jest polwinit, oznaczany literą Y. Powstaje on w procesie plastyfikacji (zmiękczenia) polichlorku winylu, który nabiera dzięki temu większej wytrzymałości na zginanie, łamanie czy pękanie. Polwinit wyróżnia się również wysoką stabilnością chemiczną i jest niewrażliwy na większość rozpuszczalników. W celu zwiększenia odporności powłoki na działanie tlenu, ciepła, światła widzialnego i UV producenci stosują ponadto szereg dodatków, takich jak np. antyutleniacze i stabilizatory. Tworzywa izolacyjne z tego materiału są ponadto wzbogacane o modyfikatory udarności, które znacznie ograniczają ryzyko uszkodzeń. Izolacja z polwinitu jest również odporna na rozprzestrzenianie płomienia. Cechy te sprawiają, że polwinit jest bardzo przydatnym materiałem do produkcji izolacji elektrycznych. W trakcie pożaru tworzywo to emituje jednak trujący, gęsty dym, który może dodatkowo obniżać widoczność w trakcie ewakuacji. Dlatego w dużych obiektach publicznych i miejscach zagrożonych wybuchem czy pożarem zazwyczaj stosuje się inne typy izolacji.

Przewody instalacyjne w izolacji polwinitowej nkt instal YDYp plus

Przewody instalacyjne w izolacji polwinitowej nkt instal YDYp plus

Przewody bezhalogenowe

Przewody elektryczne mogą stanowić ważny element ochrony życia ludzkiego i mienia w czasie pożaru. Takie funkcje pełnią przewody bezhalogenowe, które w zależności od składu mogą być produkowane jako niepalne lub nierozprzestrzeniające ognia. Zamiast polichlorku winylu, do ich produkcji używa się tworzyw bezhalogenowych, głównie odpowiednio modyfikowanego polietylenu. W odróżnieniu od przewodów tradycyjnych, tworzywa te nie zawierają związków chloru, fluoru, jodu czy bromu, które uwalniane w trakcie pożaru wiążą się w trujące i korozyjne gazy. Dzięki temu przewody bezhalogenowe podczas spalania nie emitują gazów korozyjnych.

Przewód bezhalogenowy Nopovic nkt cables

Przewód bezhalogenowy Nopovic nkt cables

Polietylen usieciowany
Spośród tego rodzaju tworzyw najlepsze właściwości pod względem izolacyjnym, cieplnym i elektrycznym posiada polietylen usieciowany, oznaczany literami XLPE. W procesie sieciowania powstają poprzeczne wiązania pomiędzy łańcuchami cząsteczek, co wpływa na poprawę szeregu właściwości tworzywa, przy czym wymagany poziom sieciowania wynosi od 65 do 89%. Polietylen sieciowany jest bardzo wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne. Przewody z tego typu izolacją nie zmieniają objętości pod wpływem temperatury i charakteryzują się szerokim zakresem temperatur pracy: od -20 do nawet 90oC. Oprócz budynków, w których występują duże skupiska ludzi i urządzeń, stosowanie przewodów bezhalogenowych jest zalecane również w instalacjach zasilających systemy alarmowe, przeciwpożarowe czy oświetlenia awaryjnego.

Opracowano na podstawie
materiałów firmy nkt cables

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas