Facebook

Zestawy zaciskające z serii WZ-… i WZ-…s firmy Ergom

ES_10_2011Firma ZAE Ergom wprowadziła na początku bieżącego roku nowe praski z wymiennymi matrycami do zaciskania końcówek kablowych. Artykuł prezentuje możliwości i zakres zastosowania narzędzi.

Dzięki zastosowaniu systemu wymiennych matryc zaciskających, praski z serii WZ-… (rys. 1) i WZ-…s (rys. 2) mogą być wykorzystane do zaciskania:
• końcówek tulejkowych typu H i HI,
• końcówek izolowanych typu KOI, KWI i nieizolowanych typu KO, KW,
• nasuwek i wsuwek izolowanych typu NI, WI, wtyków i gniazd izolowanych typu WI, GI,
• łączników rurowych nieizolowanych typu KL.

Rys. 1. Praska z serii WZ-…

Rys. 1. Praska z serii WZ-…

Zakres pracy

Zakres zaciskanych przekrojów przewodów dla większości typów końcówek mieści się w przedziale 0,5-6 mm2. Mocowanie wymiennych matryc odbywa się za pomocą sprężyście osadzonych kulek, poprzez umieszczenie matryc w odpowiednio przystosowanych gniazdach, znajdujących się w rękojeści narzędzia (rys. 1 i 3). Szeroka gama dostępnych matryc zaciskających pozwala użytkownikowi na dostosowanie narzędzia do potrzeb, dzięki czemu można zwiększyć efektywność i szybkość wykonywanej pracy (patrz: tab. 1 – seria Wz…; tab. 2 – seria WZ-.. s).
tab1_ERGOM_10_2011

tab2_ERGOM_10_2011
Ergonomia użytkowania

Seria prasek WZ… oraz WZ-…s została wyposażona w specjalne, ergonomicznie ukształtowane rękojeści zabezpieczające przed potencjalnymi urazami i kontuzjami podczas pracy z narzędziem. W serii WZ… dzięki wydłużonym rękojeściom można łatwo dwuręcznie uchwycić narzędzie, co pozwala rozłożyć siłę, której musi użyć obsługujący, na obie ręce. Zmniejsza to napięcie mięśni dłoni i przedramienia, a więc tych części ciała, które są najbardziej narażone na kontuzje i urazy podczas długotrwałej pracy. Budowa rękojeści zapewnia również wygodny i pewny jednoręczny uchwyt narzędzia, umożliwiając włożenie przewodu z zaciskaną końcówkę w gniazdo matrycy za pomocą jednej ręki, podczas gdy narzędzie trzymane jest w drugiej.
Praski z serii WZ-… i WZ-…s posiadają mechanizm zapadkowy zapewniający powtarzalność zaciskania końcówek na przewodzie oraz nieprzerwaną realizację procesu zaprasowania. Jednoczenie mechanizm ten również zabezpiecza przed przeciążeniem mięśni.

Rys. 2. Praska z serii WZ-…s

Rys. 2. Praska z serii WZ-…s

Odblokowanie końcówki

W przypadku nieprawidłowego włożenia końcówki z przewodem w gniazdo matrycy zaciskającej i zaciśnięcia szczęk, istnieje możliwość ich odblokowania.
W większości tego typu narządzi proces ten realizowany jest w miejscu trudno dostępnym dla użytkownika – pomiędzy rękojeściami.

Rys. 3. Mocowanie matryc w rękojeści narzędzia

Rys. 3. Mocowanie matryc w rękojeści narzędzia

W praskach serii WZ… firmy Ergom odbywa się to poprzez naciśnięcie pomarańczowego przycisku znajdującego się na górze narzędzia (rys. 1). Umożliwia to umieszczenie końcówki w prawidłowy sposób w gnieździe matrycy zaciskającej.

Piotr Mirowski
Autor jest kierownikiem produktu
w firmie Ergom

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas