Facebook

Tele-Fonika sprzeda kable i przewody za 44 mln zł

Tele-Fonika podpisała z Kompanią Węglową umowy na dostawy kabli i przewodów elektroenergetycznych w 2010 roku. Wartość kontraktów opiewa na ponad 44 mln zł. Przedmiotem pierwszego porozumienia są dostawy kabli elektroenergetycznych przeznaczonych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych oraz do stosowania na powierzchni zakładów górniczych. Łączna wartość dostaw kabli elektroenergetycznych wynosi ponad 19,6 mln zł. Kolejna umowa dotyczy dostaw przewodów elektroenergetycznych oponowych i kombajnowych do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Wartość tego zlecenia to ponad 24,5 mln zł. Kompania Węglowa to największa firma górnicza w Europie. W jej skład wchodzi 15 kopalń węgla kamiennego i pięć zakładów produkcyjnych. Firma zatrudnia około 63,4 tys. pracowników.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas