Facebook

Tele-Fonika podpisuje umowę z TP SA

Tele-Fonika podpisała umowę ramową na dostawy kabli optotelekomunikacyjnych na potrzeby Telekomunikacji Polskiej. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. Przedmiotem kontraktu są dostawy kabli optotelekomunikacyjnych dedykowanych do budowy sieci strukturalnych wewnątrzobiektowych, do budowy sieci miejscowych i dalekosiężnych, instalowanych w kanalizacji teletechnicznej i samonośnych (podwieszanych na podporach stałych), zawierających włókna światłowodowe wielo- i jednomodowe. W umowie sprecyzowano ceny poszczególnych rodzajów kabli, terminy płatności, gwarancje itp. Ilości kabli oraz termin ich dostaw będzie określany każdorazowo przez TP w trybie określonym w kontrakcie.Tele-Fonika zobowiązała się do realizacji dostaw dla południowego regionu Polski obejmującego województwa: śląskie, opolskie i łódzkie.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas