Facebook

Rusza system wsparcia doradczego w zakresie efektywności energetycznej i OZE

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski i prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda 3 marca 2016 r. podpisali umowę na realizację projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Będzie on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Projekt ma charakter nieinwestycyjny i obejmuje zasięgiem cały kraj.

W jego ramach powstanie ogólnopolska sieć 76 doradców, działających we wszystkich 16 województwach. Poprzez różnego rodzaju nieodpłatne usługi będą służyć pomocą wszystkim zainteresowanym wsparciem z funduszy unijnych w zakresie efektywności energetycznej – podkreśla Krzysztof Tchórzewski, minister energii.
Działania zaplanowane w ramach projektu to:

  • szkolenia i działania informacyjno-edukacyjne w zakresie efektywności energetycznej, OZE i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej,
  • wsparcie samorządów w przygotowaniu, weryfikacji i wdrożeniu planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN),
  • doradztwo na temat możliwości inwestycyjnych w zakresie efektywności energetycznej,
  • wsparcie przy tworzeniu sieci energetyków gminnych,
  • budowa platformy wymiany doświadczeń i bazy wiedzy w zakresie efektywności energetycznej.

NFOŚiGW będzie realizował projekt z udziałem swoich partnerów, którymi jest 14 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Wniosek o dofinansowanie projektu został zatwierdzony 1 marca 2016 r. Jego budżet to blisko 129 mln zł. Projekt jest w 100% dofinansowany z POIiŚ.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas