Facebook

Ampli rozwija ofertę oświetlenia LED

W 2015 roku przychody Ampli (w upadłości układowej) były na poziomie 6,8 mln zł, wobec 25,4 mln zł w roku wcześniejszym. Strata netto wyniosła
-556 tys. zł w porównaniu z -8,3 mln zł rok wcześniej. Istotny spadek obrotów to efekt zmiany obszaru działalności spółki, która w połowie 2014 roku zakończyła hurtową sprzedaż materiałów elektrotechnicznych, skupiając się na dystrybucji importowanych wyrobów oświetleniowych. Z kolei strata netto to głównie efekt naliczenia odsetek w kwocie 921 tys. zł od zobowiązań układowych.
Ampli podkreśla, że w ramach nowej działalności, skoncentrowanej na dystrybucji wyrobów oświetleniowych, zauważalny jest wzrost sprzedaży opraw, natomiast sprzedaż źródeł światła jest na stałym poziomie. Ponadto spółka informuje, iż w roku ubiegłym rozpoczęła montaż opraw indukcyjnych, zwiększając w ten sposób ofertę oraz możliwości dostosowania się do oczekiwań klientów. Do oferty wprowadzono również oprawy w technologii LED, m.in. typu high-bay (oświetlenie magazynów, hal produkcyjnych itp.), oprawy szczelne oraz panele LED do oświetlenia pomieszczeń biurowych. W tym roku firma planuje dalszy rozwój oferty, przede wszystkim o panele LED do biur, nowe typy opraw szczelnych, oprawy LED uliczne i – w zależności od sytuacji rynkowej – nowe typy żarówek LED. W planach jest także rozwój sieci przedstawicieli handlowych. Obecnie jest to grupa trzech osób operująca głównie w południowej i południowo-zachodniej części Pol­ski. W roku 2016 Ampli planuje poszerzyć zasięg o część centralną i zachodnią kraju.

PRZYCHODY AMPLI (w mln zł)

PRZYCHODY AMPLI (w mln zł)

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas